AndWebTraffic

Smluvní podmínky

Souhlas

AndWebTraffic.com služby jsou předmětem níže zmíněných Smluvních podmínek (TOS). Berte na vědomí, že jakékoliv budoucí aktualizace TOS jsou svobodným právem AndWebTraffic.com a mohou být provedeny bez předchozího oznámení. Také, použití jakékoliv služby nabízené námi nebo jinými spojenými stránkami jsou předmětem zveřejněných směrnic/pravidel vztahujících se na použití takových služeb, které mohou být kdykoliv zveřejněny. Všechna takový pravidla/směrnice jsou, proto, zahrnuty ve vztahu s TOS.

Popis služby

AndWebTraffic.com poskytuje následující: nástroje vytváření návštěvnosti, nákupní služby, značkové programování a personalizovaný obsah, které jsou nabíze na AndWebTraffic.com síti vlastností a může být přistoupen skrze jakékoliv médium nebo zařízení. Souhlasem s těmito podmínkami, také rozumíte a souhlasíte s tím, že reklamy mohou být součástí této služby. Také rozumíte a souhlasíte s obdržením, jakožto nabízenou součástí, jistá komunikace od AndWebTraffic.com jako oznamení služby a administrativní zprávy a taková komunikace je součástí členství AndWebTraffic.com. Rozumíte a souhlasíte, že služby jsou poskytované "JAK-JE" a že AndWebTraffic.com nepřebírá zodpovědnost za nedodání, smazání, a/nebo selhání uložit jakoukoliv komunikaci uživatele a personalizované nastavení. Jste zodpovědní za přístup k takové službě, a takový přístup může zahrnovat poplatek třetí strany (poskytovatel internetové služby a vysílací poplatky), za které AndWebTraffic.com není zodpovědný. Chápete a souhlasíte s tím, že AndWebTraffic.com může vytvořit jistá místa Služby, která obsahují obsah pro dospělé a zletilé. Souhlasíte s tím, že vám je alespoň 18 let pro přístup k obsahu, který by mohl být vytvořen v jakýkoliv moment. Ostatním uživatelům by mělo být alespoň 13 let pro použití služby AndWebTraffic.com

Požadavky registrace

Pro použití služby schvalujete, že máte legální věk pro vytvoření závazného kontraktu a zákonem vám není povoleno přistupování na takové služby. Při registraci, souhlasíte s:

  • Že informace o vás jsou pravdivé, přesně, aktuální a úplné, jak je požadováno ve formuláři registrace služby a
  • Udržování a aktualizovaní registračních dat, aby byla pravdivá, aktuální, přesná a úplná.

Rozumíte a souhlasíte s tím, že AndWebTraffic.com má právo pozastavit nebo smazat váš účet, pokud jsou vámi poskytované informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní.

Zásady ochrany osobních údajů

Registrační data a jisté jiné informace o vás jsou předmětem našich Zásad ochrany osobních údajů. Rozumíte tomu, že použití služby implikuje váš souhlas se sběrem a použitím (předmět našich Zásad ochrany osobních údajů) této informace, včetně změny umístění ukládání, zpracování a použití AndWebTraffic.com.

Účty členství

V případě podání hesla a účtu při dokončení registrace, bude po vás požadováno zajistit mlčenlivost podaného hesla a vašeho uživatelského hesla. Jste zodpovědní za všechny aktivity objevující se pod vaším heslem a účtem. Souhlasíte s (a) okamžitým oznámením AndWebTraffic.com jakéhokoliv porušení bezpečnosti do vašeho účtu a (b) zajistit, že se na konci používání odhlásíte. AndWebTraffic.com nebude zodpovědný za jakoukoliv ztrátu a škodu vznikající z pochybení se Sekcí 5.

Chovácní

Rozumíte tomu, že všechny informace/obsah, ať už zveřejněn nebo osobně předán, je výhradní zodpovědností osoby, od které takový obsah pochází. AndWebTraffic.com nemá kontrolu nad obsahem zveřejněným skrze službu stránky a, jako takové, není garance pro její integritu, přesnost nebo kvalitu. Také rozumíte, že používání služeb stránek, můžete být vystaveni obsahu, který je neslušný, urážlivý nebo nevhodný.
Rozumíte a souhlasíte s použitím služeb nabízením AndWebTraffic.com takovým způsobem, který nepoškozuje ostatní, neohrožuje práva jednotlivců, včetně intelektuálního vlastnictví, nebo propagovat jakékoliv ilegální aktivity definované místními a/nebo mezinárodními zákony.

Předložený obsah

AndWebTraffic.com si nenárokuje vlastnictví obsahu vámi předloženého nebo udělat ho dostupným na službě. Nicméně, v případě předloženého obsahu veřejně přístupných míst služby, dáváte AndWebTraffic.com licenci distribuovat, reprodukovat, upravovat tak, aby to pomohli AndWebTraffic.com

Příspěvky a zpětná vazba

Rozumíte a souhlasíte, že se jakékoliv příspěvky automaticky stanou vlastnictvím AndWebTraffic.com a AndWebTraffic.com může vybrat, podle svého uvážení, použít takové příspěvky tak, aby to pomohlo AndWebTraffic.com. Také souhlasíte s tím, že nemáte právo na jakoukoliv kompenzaci za takové příspěvky.

Ukončení

Souhlasíte s tím, že AndWebTraffic.com za jistých okolností a bez předchozího oznámení může okamžitě pozastavit nebo ukončit váš uživatelský účet, jakékoliv spojené emailové adresy, a přístup ke službě stránky. Příčina takového ukončení může a zahrnuje, ale není omezeno na (a) porušení TOS (b) zapojení se v podvodných aktivitách a/nebo (c) neplacení dlužních poplatků.

Omezení závazků

předmět příslušného práva, výslovně rozumíte a souhlasíte, že AndWebTraffic.com a jeho affiliates, dceřinné firmy, zaměstnanci, úředníci, majitelé licencí, agenti a partneři nejsou zodpovědní za jakoukoliv přímou, nepřímou, následnou, nechtěnou, příkladnou nebo speciální škodu, včetně, ale ne omezeně na, dobrou vůli, použití, data nebo jiné nehmotné ztráty i když AndWebTraffic.com byla oznámena možnost takových škod), jako následek: (i) použití nebo neschopnosti použití služby, (ii) ceny pořízení náhradního zboží a služeb ústících z jakéhokoliv zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo obdržených nebo přijatých zprávou nebo transakcí vloženou skrze nebo ze služby, (iii) neautorizovaného přístupu nebo střídání vašeho přenosu nebo dat, (iv) vyjádření nebo chování jakékoliv třetí strany služby, nebo (v) jakéhokoliv předmětu spojeného se službou.

Veškerá obecná dohoda

Tento TOS nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a AndWebTraffic.com ve vztahu k Službě. Nicméně, jiné podmínky mohou být aplikovány, když budete používat nebo nakupovat jiné AndWebTraffic.com služby nebo spojené služby.

Kupní smlouva

Nákup jakékoliv služby nebo produktu nabízeného AndWebTraffic.com nebo jeho affiliates je předmětem Všeobecných smluvních podmínek tak, jak jsou v naší Kupní smlouvě. Uznáváte a souhlasíte se všemi podmínkami a politikami, které jsou v naší TOS a Kupní smlouvě, když se rozhodnete získat jakoukoliv formu služby nebo produkt poskytovaný od AndWebTraffic.com výměnou za peněžní nebo jinou formu finanční kompenzace.

Porušení

Nahlaste jakékoliv porušení Smluvních podmínek kontaktováním AndWebTraffic.com