AndWebTraffic

Servicevilkår

Accept

AndWebTraffic.coms tjenester er underlagt de herunder nævnte Servicevilkår ('TOS'). Bemærk, at eventuelle fremtidige opdateringer om TOS er efter AndWebTraffic.coms skøn og kan ske uden forudgående varsel. Desuden skal brugen af enhver tjenesteydelse, der tilbydes af os eller hvilket som helst af vores partner websteder være underlagt nogle offentliggjorte retningslinjer/regler for brug af sådanne tjenester, der kan posteres til enhver tid. Alle sådanne regler/retningslinjer er herved omfattet ved henvisning til TOS.

Servicebeskrivelse

AndWebTraffic.com leverer følgende: trafiksgenerationsværktøj, shopping tjenester, mærkevareprogrammering, og personligt indhold, som udbydes på AndWebTraffic.coms proprietære netværk og kan tilgås via hvilket som helst medium eller enhed. Ved at acceptere disse vilkår, skal du også forstå og acceptere, at reklamer kan indgå som en del af tjenesten. Du forstår og accepterer også at du, som en del af den service, der tilbydes, kan modtage visse kommunikationer fra AndWebTraffic.com, som for eksempel servicemeddelelser og administrative meddelelser, og at en sådan meddelelse er en del af AndWebTraffic.coms medlemskab, skulle du blive medlem af AndWebTraffic.com. Du forstår og accepterer, at tjenester leveres "AS-IS", og at AndWebTraffic.com ikke påtager sig noget ansvar for manglende levering, sletning og/eller manglende lagring af nogen brugers kommunikation eller personlige indstillinger. Du er ansvarlig for at få adgang til en sådan tjeneste, og at adgangen kan involvere tredjeparts gebyr (internet service udbyder eller 'airtime' afgifter), som AndWebTraffic.com ikke er ansvarlig for. Du forstår og accepterer, at AndWebTraffic.com kan oprette visse områder af Tjenesten, der indeholder pornografisk indhold. Du accepterer, at du er mindst 18 år, for at få adgang til sådant indhold, skulle de blive oprettet på noget tidspunkt. Derudover bør alle brugere være mindst 13 år gamle for at bruge AndWebTraffic.coms tjenester.

Tilmeldelsesansvar

For at bruge tjenesten erklærer du, at du har myndighed til at indgå bindende aftaler og at du ikke ved lov er afskåret fra at få adgang til tjenester. Ved registrering accepterer du:

  • At oplysningerne om dig er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, som krævet på Tjeneste tilmeldingsblanketten og
  • At vedligeholde og opdatere Tilmeldingsdata for at holde dem sande, aktuelle, nøjagtige og fuldstændige.

Du forstår og accepterer, at AndWebTraffic.com har rimelig grund til at suspendere eller opsige din konto, hvis det viser sig, at oplysningerne er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige.

Privatlivspolitik

Tilmeldingsdata og visse andre oplysninger om dig er underlagt vores Privatlivspolitik. Du forstår, at brug af tjenesten indebærer, at du indvilliger i indsamling og brug (underlagt vores Privatlivspolitik) af disse oplysninger, herunder overførsel til lagersteder, forarbejdning og anvendelse af AndWebTraffic.com.

Medlemskontoer

I tilfælde af, at du får udstedt en adgangskode og en konto ved afslutningen af tilmeldingen, vil du blive bedt om at sikre fortroligheden af den udstedte adgangskode og din brugerkonto. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår under din adgangskode eller konto. Du accepterer (a) straks at underrette AndWebTraffic.com om ethvert brud på sikkerheden af din konto og (b) at sikre, at du logger ud af din konto ved slutningen af hver session. AndWebTraffic.com er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af din manglende overholdelse af afsnit 5.

Adfærd

Du forstår, at ansvaret for alle oplysninger/indhold, uanset om de indsendes offentligt eller overføres privat, ene og alene tilhører den person, der publicerer indholdet. AndWebTraffic.com har ingen kontrol over indhold indsendt via webstedets service, og som sådan er der ingen garanti for dets integritet, nøjagtighed eller kvalitet. Du skal også forstå, at du, ved at bruge webstedets tjenester, kan blive udsat for indhold, der er uanstændigt, krænkende eller stødende.
Du forstår og indvilliger i at bruge de tjenester, der tilbydes af AndWebTraffic.com, på en måde, der IKKE skader andre, krænker enkeltmenneskers rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, eller fremmer eventuelle ulovlige aktiviteter, som defineret af lokale og/eller internationale love.

Indsendt indhold

AndWebTraffic.com gør ikke krav på ejerskab af indhold, du indsender eller stiller til rådighed til optagelse på tjenesten. Men med hensyn til det indsendte indhold eller indlæg til offentligt tilgængelige områder af Tjenesten, giver du AndWebTraffic.com licens til at distribuere, gengive, ændre, på hvilken som helst måde, der gavner AndWebTraffic.com.

Bidrag og feedback

Du forstår og accepterer, at alle bidrag automatisk blive AndWebTraffic.coms ejendom og AndWebTraffic.com kan vælge, efter eget skøn, at bruge sådanne bidrag på en måde, der gavner AndWebTraffic.com. Du accepterer også, at du ikke er berettiget til nogen kompensation for sådanne bidrag.

Opsigelse

Du accepterer, at AndWebTraffic.com under visse omstændigheder og uden varsel umiddelbart kan suspendere eller opsige din brugerkonto, eventuelle tilknyttede mail-adresser, og adgang til webstedets tjeneste. Årsagen til sådan opsigelse omfatter, men er ikke begrænset til (a) overtrædelser af TOS (b) udøvelse af svigagtige aktiviteter og/eller (c) manglende betaling af skyldige gebyrer.

Ansvarsbegrænsninger

underlagt gældende lovgivning forstår og accepterer du udtrykkeligt, at AndWebTraffic.com og dets partnere, datterselskaber, medarbejdere, ledere, licenshavere, agenter og samarbejdspartnere ikke er ansvarlige over for dig for nogen direkte, indirekte, følgeskader, tilfældige, eksemplariske, eller særlige skader, herunder, men ikke begrænset til, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab (selv om AndWebTraffic.com er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader), som følge af: (i) brugen af eller den manglende evne til at bruge tjenesten; (ii) udgifter til indkøb af erstatningsvarer og tjenester som følge af en hvilken som helst vare, data, oplysninger eller tjenester købt eller opnået eller beskeder modtaget eller transaktioner, der indgås gennem eller fra tjenesten; (iii) uautoriseret adgang til eller ændring af dine transmissioner eller data; (iv) udtalelser eller adfærd fra tredjemand om tjenesten; eller (v) andre spørgsmål vedrørende tjenesten.

Hele aftalen generelt

Disse TOS erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og AndWebTraffic.com med hensyn til Tjenesten. Andre betingelser kan dog gælde, når du bruger eller køber andre AndWebTraffic.com tjenester eller tilknyttede tjenester.

Købsaftale

Købet af nogen som helst service eller noget som helst produkt tilbudt af AndWebTraffic.com eller dets datterselskaber er underlagt vilkår og betingelser som anført i vores købsaftale. Du anerkender og accepterer alle vilkår, politikker og betingelser i vores TOS og Købsaftale, når du forpligter dig til at erhverve nogen som helst form for service eller et produkt leveret af AndWebTraffic.com til gengæld for penge eller enhver anden form for økonomisk kompensation.

Overtrædelser

Rapporter eventuelle overtrædelser af nærværende Servicevilkår ved at kontakte AndWebTraffic.com