AndWebTraffic

Συμφωνία Αγοράς

Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται στην AndWebTraffic.com υπόκεινται στους όρους που αναγράφονται στη σελίδα "Όροι χρήσης της υπηρεσίας", καθώς και στους όρους της παρακάτω "Σύμβασης παροχής υπηρεσιών".

Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους τόσο της σελίδας "Σύμβαση παροχής υπηρεσιών" όσο και της σελίδας επιπρόσθετων όρων "Όροι χρήσης της υπηρεσίας". Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν συμφωνία ανάμεσα σε εσάς ("πελάτης, διαφημιστής, μεταπωλητής") και της AndWebTraffic.com ("εμάς, εμείς"). Θα πρέπει να διαβαστούν και να γίνουν κατανοητοί.

Όλες οι παραγγελίες προχωρούν όσο το δυνατόν συντομότερα, την επόμενη της ημέρας της παραγγελίας, συνήθως σε διάστημα μεταξύ 24 έως 72 ωρών από την παραγγελία, ανάλογα με τον όγκο αυτής / αυτών. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ισχύει για παραγγελίες που υποβάλλονται Σαββατοκύριακα, οι οποίες προχωρούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ανάλογα με τη ζήτηση, η έναρξη της προωθητικής εκστρατείας επισκεψιμότητας / κίνησης (στο εξής "προωθητική εκστρατεία") μπορεί να χρειαστεί έως και 72 ώρες.

Όλη η κίνηση (traffic) αποστέλλεται "ως έχει". Όλες οι προωθητικές εκστρατείες θεωρούνται ενεργές από τη στιγμή που ο πρώτος επισκέπτης κατευθυνθεί (hits / traffic) στην ιστοσελίδα του πελάτη.

Όλη η κίνηση / επισκέψεις / κλήσεις (hits) θα κατευθύνονται στην διεύθυνση ιστοσελίδας που υποβάλλεται με την παραγγελία. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής της διεύθυνσης URL, ο Πελάτης δεν θα ζητήσει ευθύνη για το λάθος από την AndWebTraffic.com ή τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Κάθε κίνηση που θα κατευθύνεται σε ιστοσελίδα του Πελάτη που έχει υποβληθεί λανθασμένα, δεν θα πιστώνεται ούτε θα υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης της προωθητικής εκστρατείας, εξαιτίας διακυμάνσεων σε επισκεψιμότητες που αγοράστηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, η ημερομηνία έναρξης μπορεί να μεταβάλλεται. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι εάν η προωθητική σας εκστρατεία δεν αρχίσει να λαμβάνει την κίνηση μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Εγγυόμαστε ότι θα στείλουμε τον αριθμό των επισκεπτών στη διεύθυνση URL που έχετε ορίσει εντός 60 ημερών ή και λιγότερο. Αυτή είναι η μόνη εγγύηση που παρέχουμε για τις υπηρεσίες μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αποθετικές, άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ποινικές ή οποιεσδήποτε άλλες ζημίες. Τέτοιες ζημίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, αποζημίωση για απώλεια κερδών, απώλεια πληροφοριών ή άλλες χρηματικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του πακέτου. Αυτό ισχύει ακόμα και αν εμείς, ο πάροχος υπηρεσιών, έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Αν δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τον αριθμό των επισκεπτών που υποσχεθήκαμε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της προωθητικής εκστρατείας, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων. Στην απίθανη περίπτωση που εμείς, ο πάροχος υπηρεσιών, δεν παραδώσουμε τον αριθμό των επισκεπτών που έχουμε υποσχεθεί, θα επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό της τιμής αγοράς κατ' αναλογία. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται επιστροφή χρημάτων, διατηρούμε το δικαίωμα να διερευνήσουμε περαιτέρω και να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε το αίτημά σας. Επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της AndWebTraffic.com.

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη δεν είναι διαθέσιμη για οποιοδήποτε λόγο ["ο διακομιστής (server) είναι εκτός λειτουργίας ή δεν είναι διαθέσιμος, πέρασε πολύς χρόνος χωρίς απόκριση (timed out), ή δείχνει να είναι ενεργός, αλλά με εσωτερικά σφάλματα διακομιστή, σφάλματα τύπου 404 και άλλα είδη συνηθισμένων ή ασυνήθιστων σφαλμάτων που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τις υποκείμενες υποδομές"], ο Πελάτης δεν θα επιρρίψει ευθύνες στην AndWebTraffic.com ή στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τα σφάλματα αυτά. Η κίνηση (όλη / οποιαδήποτε) που θα κατευθύνεται στην ιστοσελίδα του πελάτη κατά τη διάρκεια τέτοιων σφαλμάτων δεν θα πιστώνεται ούτε θα υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο από τα παραπάνω σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σφαλμάτων που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει, εγγράφως, αίτηση ώστε η προωθητική εκστρατεία να τεθεί σε αναμονή. Εφόσον το σφάλμα επιλυθεί, η εκστρατεία θα συνεχιστεί. Κάθε κίνηση που είχε προηγουμένως αποσταλεί στην ιστοσελίδα δεν θα πιστωθεί, ούτε θα επιστραφεί.

Χρησιμοποιούμε ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης για να παρακολουθείτε την επισκεψιμότητα στις σελίδες σας. Σε κάθε παραγγελία δίνεται ένας μοναδικός αριθμός προωθητικής εκστρατείας (Campaign ID), ο οποίος χρησιμοποιείται για να παρακολουθείτε τους επισκέπτες που αποστέλλονται στην ιστοσελίδα σας. Όταν παρέχουμε θέαση διαφημίσεων, η AndWebTraffic.com υποδεικνύει στους επισκέπτες αυτόν τον μοναδικό αριθμό. Ο Πελάτης κατανοεί ότι, αν ο επισκέπτης που βλέπει τη διαφήμιση την κλείσει προτού ολοκληρωθεί η φόρτωση (εξαιτίας του εύρους ζώνης του δικτύου, "βαριών" γραφικών, κινουμένων σχεδίων ή εξαιτίας έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους του επισκέπτη κ.τ.λ.), αυτό θα μετρήσει ως μια θέαση διαφήμισης στο σύστημά μας. Δηλαδή, εμείς έχουμε στείλει την ιστοσελίδα σας στον επισκέπτη και έχουμε, συνεπώς, εκπληρώσει την υποχρέωσή μας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σενάριο αυτό μπορεί να μην εμφανισθεί στα στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας σας. Η AndWebTraffic.com δεν μπορεί να ελέγξει τις πράξεις των ατόμων που βλέπουν την ιστοσελίδα σας και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τις ενέργειες αυτές.

Αγοράζοντας μια προωθητική εκστρατεία, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η επίσημη καταγραφή της επισκεψιμότητας θα γίνεται με το σύστημα στατιστικών της AndWebTraffic.com. Η AndWebTraffic.com δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν κίνηση που δεν έφτασε στη σελίδα σας, απεστάλη ωστόσο από το διακομιστή μας σε χρόνο που, για οποιονδήποτε λόγο, το Ίντερνετ ή η ιστοσελίδα του Πελάτη δεν λειτουργούσαν. Σημειώστε ότι κίνηση που παραδίδεται υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα πιστώνεται ούτε θα υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Η AndWebTraffic.com δεν επιτρέπει διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους αναδυομένων παραθύρων (pop-up), παραθύρων εξόδου ή οποιουδήποτε άλλου είδος επιπλέον παραθύρων, συμπεριλαμβανομένων παραθύρων μηνυμάτων του συστήματος και παραθύρων ειδοποίησης JavaScript, εκτός εάν αυτό ορίζεται ρητά στην περιγραφή της παραγγελίας. Κάθε πρόσθετο παράθυρο που δημιουργείται από την ιστοσελίδα σας θα θεωρείται αναδυόμενο παράθυρο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε JavaScript για να τροποποιήσετε το μέγεθος του παραθύρου. Η σελίδα της εκστρατείας σας δεν επιτρέπεται να έχει οποιαδήποτε μουσική / ήχους ή βοηθητικές εφαρμογές Java στην αρχική σελίδα (τη σελίδα όπου κατευθύνονται αρχικά οι επισκέπτες). Η απόπειρα χρήσης JavaScripts που μεταβάλλουν τις αρχικές ιστοσελίδες χρηστών ή προσθέτουν την ιστοσελίδα σας στα αγαπημένα τους, απαγορεύεται.

Εάν ένα αναδυόμενο παράθυρο εγκατασταθεί, ανά πάσα στιγμή, στο URL της ιστοσελίδας, η AndWebTraffic.com θα διακόψει την εκστρατεία και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Ο Πελάτης κατανοεί ότι οι αριθμοί που αποτυπώνουν οι μετρητές κίνησης / κλήσεων ("Hit" counters) στην ιστοσελίδα σας, δεν αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τον όγκο της κίνησης που αποστέλλεται στην ιστοσελίδα σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλή κίνηση αποστέλλεται στην ιστοσελίδα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης κατανοεί επίσης ότι η AndWebTraffic.com δεν εγγυάται πωλήσεις ή εγγραφές, και δεν θα επιστραφούν χρήματα εάν τέτοιες δεν επιτευχθούν. Με άλλα λόγια, η AndWebTraffic.com δεν εγγυάται πωλήσεις, ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν δεν γίνουν πωλήσεις. Η μόνη εγγύηση που παρέχουμε για την υπηρεσία μας είναι ότι θα στείλουμε επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η παραγγελία αφορά την χρονική περίοδο που ορίζεται. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη της περιόδου.

Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να πουλήσει, να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υπηρεσίες που συνοδεύουν την αγορά. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να διατηρεί οποιοδήποτε είδος αναδυόμενης (pop-up) διαφήμισης στην ιστοσελίδα που προωθείται από την AndWebTraffic.com, εκτός εάν η παραγγελία του το επιτρέπει. Ο Πελάτης δεν μπορεί να μεταβάλει με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που προωθείται, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της AndWebTraffic.com. Οποιαδήποτε προσπάθεια, είτε από ατύχημα είτε από πρόθεση, υπονόμευσης του σκοπού αυτού του Πίνακα Περιεχομένων ή των γενικών αρχών για τις οποίες συντάχθηκε, θα έχει ως συνέπεια την άμεση διαγραφή του λογαριασμού χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή προσαρμογών.

Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του όγκου της κίνησης που παραδίδεται από την AndWebTraffic.com και του όγκου της κίνησης που παραδίδεται στον Πελάτη, ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την έκθεση που εκπονείται από τον διαχειριστή της εκστρατείας μας (της "AndWebTraffic.com") ως την επίσημη έκθεση αποτελεσμάτων. Ο Πελάτης κατανοεί και αναγνωρίζει την έκθεση αποτελεσμάτων της εκστρατείας που έλαβε από την AndWebTraffic.com ως αληθή και ακριβή, και συμφωνεί ότι δεν θα θεωρήσει την AndWebTraffic.com, τη μητρική της εταιρία, καθώς και όλες τις εταιρείες και τα άτομα που σχετίζονται με αυτές, υπεύθυνες για τυχόν μη αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από οποιαδήποτε προωθητική εκστρατεία.

Στην πράξη, το υποστηρικτικό προσωπικό είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή μέσω τηλεφώνου. Ο Πελάτης κατανοεί επίσης ότι η τεχνική υποστήριξη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη κατά την ακριβή στιγμή κατά την οποία ο πελάτης ξεκινά την επαφή. Η πολιτική μας είναι να απαντάμε σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε 24-48 ώρες. Ο Πελάτης συμφωνεί με αυτούς τους όρους της υπηρεσίας και καταλαβαίνει ότι αποτελούν νομική δέσμευση.

Η AndWebTraffic.com θα έχει δικαίωμα να προσδιορίζει έναν Πελάτη ως Πελάτη της AndWebTraffic.com, και επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το όνομα του Πελάτη σε σχέση με το προωθητικό υλικό της AndWebTraffic.com. Με την επιφύλαξη της πρότερης έγκρισης της κάθε πλευράς, η AndWebTraffic.com μπορεί να επιλέξει να εκδώσει κοινό Δελτίο Τύπου, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του Πελάτη με AndWebTraffic.com σε θέματα προώθησης (marketing).

H AndWebTraffic.com δεν θα προωθήσει μαζικά μηνύματα (spam), απάτη, μίσος, πορνογραφικό υλικό, παράνομο / παράτυπο λογισμικό (warez), ηλεκτρονική υποκλοπή (hacking), ή οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα / προσφορά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικές για τον θεατή. Οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης των οδηγιών μας, θα οδηγήσει σε ακύρωση του λογαριασμού και αδυναμία προσφυγής για επιστροφή χρημάτων.

H AndWebTraffic.com δεν θα κατευθύνει γενική κίνηση σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο για προβολή σε ευρύ κοινό, εκτός και αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει συγκεκριμένα κίνηση για ιστοσελίδες τύπου καζίνο ή περιεχομένου ενηλίκων. Κατά την παράδοση της κίνησης, ακατάλληλο περιεχόμενο ορίζεται ό,τι περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτά: περιεχόμενο για ενηλίκους, περιεχόμενο υποκίνησης μίσους, παράνομο περιεχόμενο (στις ΗΠΑ) και περιεχόμενο που ενθαρρύνει τις παράνομες δραστηριότητες ή τη βία. Το τί συνιστά ακατάλληλο περιεχόμενο θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Η AndWebTraffic.com θα εξετάσει την ιστοσελίδα σας πριν από την έναρξη της εκστρατείας. Αν η ιστοσελίδα σας μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει ακατάλληλο περιεχόμενο, η AndWebTraffic.com θα σταματήσει αμέσως την εκστρατεία σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα σας επιστραφούν χρήματα κατ' αναλογία.

Η AndWebTraffic.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας, που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά μας να κατευθύνουμε τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: αδυναμία ανταπόκρισης του διακομιστή σας, υπέρβαση του ορίου της κίνησης (bandwidth quota) (κατά περίπτωση), σφάλματα στην ιστοσελίδα σας, εργαλεία που εμποδίζουν τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up killers), και διακοπές / βλάβες του δικτύου που δεν σχετίζονται με τους διακομιστές μας. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας (web-hosting) ή το πάροχο του δικτύου σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν ο λογαριασμός σας (hosting account) είναι συμβατός με το πρόγραμμα το οποίο παραγγέλνετε.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ: (1) Στο παρόν πλαίσιο, μια επίσκεψη (visit) συνήθως συμβαίνει όταν ένα αρχείο κειμένου φορτώνεται από το διακομιστή σας (αυτό περιλαμβάνει αρχεία HTML). Μία "κλήση" (hit) συμβαίνει όταν ένα αρχείο φορτώνεται από τον διακομιστή ιστοσελίδων σας. Δεδομένου ότι η φόρτωση (loading) μιας μόνο ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει τη "φόρτωση" πολλών αρχείων (π.χ. εικόνων), όταν φορτώνει μια ιστοσελίδα συνήθως συμβαίνουν αρκετές κλήσεις. Συνεπώς, ο αριθμός των κλήσεων είναι πάντα μεγαλύτερος από (ή ίσος με) τον αριθμό των επισκέψεων. Ο όρος "αριθμός επισκεπτών" είναι εναλλάξιμος με τον όρο "αριθμός επισκέψεων". Αρκετές "επισκέψεις" μπορεί να προέρχονται από μία μόνο διεύθυνση IP ή από έναν θεατή. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ο θεατής επιστρέφει σε ή επαναφορτώνει μια ιστοσελίδα. (2) Οι επιστροφές "κατ΄αναλογία" υπολογίζονται διαιρώντας τον αριθμό των επισκέψεων που παραδώσαμε με τον αριθμό των επισκέψεων που παραγγείλατε. Το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού αφαιρείται από τη μονάδα και ο αριθμός που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με την τιμή αγοράς για να υπολογιστεί το "κατ' αναλογία" ποσό επιστροφής. (3) Ως στοχευμένες ορίζονται οι εκστρατείες που αφορούν συγκεκριμένη γλώσσα, αγορά-στόχο ή ιστοχώρο. Οι μη στοχευμένες καμπάνιες δεν αφορούν συγκεκριμένη γλώσσα, αγορά-στόχο ή ιστοχώρο.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή από κυβερνητική υπηρεσία που έχει δικαιοδοσία, η συγκεκριμένη διάταξη θα θεωρείται τροποποιημένη στο βαθμό που είναι αναγκαίο ούτως ώστε η διάταξη να είναι έγκυρη και εκτελεστή. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η AndWebTraffic.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας. Η AndWebTraffic.com διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, και από καιρού εις καιρόν, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος της), με ή χωρίς προειδοποίηση.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΡΗΤΩΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ Η AndWebTraffic.com ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, TYXAIΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑYΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η AndWebTraffic.com ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (i) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ii) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΘΕΙ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ, Ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ, Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (iii) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ (iv) ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή (v) ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Με την παρούσα συμφωνείτε ότι, με την παραγγελία οποιωνδήποτε υπηρεσιών από εμάς, έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις ανωτέρω.

ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Αναθεώρηση: 21/02/2014