הסכם רכישה

כל ההזמנות שמעובדות דרך AndWebTraffic.com נתונות תחת התנאים שניתן למצוא בדף תנאי השימוש, וגם באלו שבהסכם השירות הבא.

כשאתה מבצע הזמנה, זה מובן שקראת והסכמת עם תנאי השימוש שנמצאים גם בדף הסכם השירות וגם עם התנאים המורחבים שבדף השירות. התנאים האלה הם הסכם בינך (לקוח, קליינט, מפרסם, מוכר מחדש( ו- AndWebTraffic.com (אנחנו). הם צריכים להיקרא ולהיות מובנים.

כל ההזמנות יעובדו בהקדם האפשרי לאחר תאריך ההזמנה. תקופת הזמן הזאת בדרך כלל נמשכת בין 24-72 שעות, תלוי בגודל ההזמנות. מסגרת הזמן הזאת לא כוללת הזמנות שבוצעו בסופי שבוע, אלה מעובדות ביום העסקים שאחריהם. תלוי בדרישה, התחלת תהליך הקמפיין עשויה לקחת עד 72 שעות.

כל מבקר באתר נחשב כ"יחיד". כל הקמפיינים נחשבים לפעילים ברגע שמבקר ראשון (כניסה ראשונה/ משתמש ראשון) נשלח לאתר הלקוח.

כל המשתמשים/ כניסות יגיעו לכתובת האתר שהוגשה עם ההזמנה. במקרה של טעות בכתובת שהוגשה, הלקוח לא יראה ב- AndWebTraffic.com ובאתרי הבת שלו אחראים לטעות. כל משתמש שנשלח לאתר הלקוח שבו נעשתה טעות שכזו לא יקבל החזר.

בעניין של תאריך התחלת הקמפיין, בגלל שינוי במספר המשתמשים שנרכשים בזמנים שונים, תאריך ההתחלה עלול לזוז. אנו לא אחראים בשום צורה אם הקמפיין שלך לא מתחיל לקבל משתמשים עד תאריך מסוים.

מובטח לך שנשלח לך את מספר המבקרים לכתובת האתר שלך עד 60 ימים או פחות זו הערובה היחידה בשירות הזה. לא נהיה אחראים בשום מקרה לעונשים, תוצאות ישירות ולא ישירות, או נזקים אחרים כלשהם. אלה כוללים בין היתר, נזקים בשל ירידה ברווח, אובדן מידע או אובדנים אחרים שקשורים בממון שנבעו מהשימוש או חוסר היכולת לשימוש בחבילה. זה תקף גם אם אנחנו, ספקי השירות, קיבלנו מידע על נזקים אפשריים שכאלה.

אם לא נספק את מספר המבקרים שהובטח תוך 60 ימים לאחר תחילת תאריך הקמפיין, אתה יכול לבקש החזר כספי. במקרה הלא סביר שאנחנו, ספקי השירות, לא מספקים את מספר המבקרים שהוטבח, נספק החזר של הרכישה שלך בשלמותה בבסיס יחסי. במקרים שבהם נדרש מאיתנו החזר, אנו שומרים על הזכות לחקור עוד ולאשר או לסרב לפנייתך. החזרים מונפקים על בסיס שיקול הדעת של AndWebTraffic.com בלבד.

במקרה שבו אתר הלקוח נעשה לא זמין מכל סיבה שהיא (השרת נפל או לא זמין, פג תוקפו, או שנראה שהוא פעיל אבל עם טעויות פנימיות, טעויות מסוג 404, וסוגי טעויות נפוצים אחרים שקשורים באינטרנט ובתשתיתו הבסיסית), הלקוח לא יראה ב AndWebTraffic.com או באתרי הבת שלו אחראים לטעויות האלה. כל המשתמשים שנשלחים לאתר של הלקוח בזמן שבו לא היה זמין לא יקבלו החזר כספי. במקרה שחלק מהטעויות האלה קורות, לרבות טעויות שלא רשומות פה, אבל בהחלט משתמע שהן רשומות, הלקוח יכול להגיש בקשה בכתב כדי שהקמפיין יהיה בהפסקה. ברגע שהבעיה תפתר, הקמפיין שנעצר יחזור להיות פעיל. כל המשתמשים שנשלחו בעבר לאתר לא יקבלו החזר כספי.

אנחנו משתמשים במערכת מעקב העדכני ביותר כדי לעקוב את מסע הפרסום שלך. כל הזמנה ניתנת ID קמפיין ייחודי שמשמש למעקב המבקרים שנשלחו לאתר שלך. כאשר אנחנו מספקים מודעה, AndWebTraffic.com מצביע מבקרים להID של הקמפיין הזה. הלקוח מבין שאם מבקר שצופה את המודעה סוגר אותו לפני שמסיים לטעון (עקב רוחב פס של רשת, גרפיקת השפעה גבוהה, אנימציה או חוסר העניין מצד המבקרים וכו'), זה ייחשב כראיית מודעה במערכת שלנו . כלומר, אנחנו צריכים לשלוח את האתר שלך למבקרים ושלחנו, ולכן, יצאנו ידי חובתנו. חשוב לציין כי תרחיש זה עשוי שלא להופיע בסטטיסטיקת אתר האינטרנט שלך. AndWebTraffic.com לא יכול לשלוט על מעשיהם של יחידים צפייה באתר שלך ולא ישא באחריות לפעולות אלה.

בעוד שאתה רוכש קמפיין לקבלת תזרים משתמשים, אתה מבין ומסכים שמערכת הסטטיסטיקות ש- AndWebTraffic.com עושה בהם שימוש תשמש כתיעוד הרשמי של התזרים שהגיע. AndWebTraffic.com לא תראה אחראית על תזרים משתמשים שלא הגיע אל דף הקמפיין שלך אבל נשלח משרת הפרסומות שלנו בזמן שבו האתר לא פעל בשל האינטרנט או אתר הלקוח, מכל סיבה שהיא. שים לב שלא תקבל החזר כספי על המשתמשים שנשלחו תחת נסיבות אלה.

AndWebTraffic.com אינו מאפשר דפי קמפיין עם כל סוג של חלונות קופצים, חלונות יציאה או כל סוג של חלונות נוספים שנוצרו, לרבות חלון מערכת-הודעה וחלונות JavaScript התראה אחרת, אלא אם צוין בתיאור החבילה. כל חלון נוסף שנוצר על ידי האתר שלך ייחשב חלון קופץ. אתה לא יכול להשתמש בכל JavaScript כדי לשנות את גודל החלון. דף מסע הפרסום שלך לא יכול להכיל כל מוסיקה / צלילים או יישומוני Java קוד JAVA בדף שאליו הגיעו המשתמשים. ניסיון להשתמש בכל קוד של JavaScript שמשנה את דף הבית של האנשים או מוסיף את האתר שלך למועדפים שלהם אסור.

אם חלון קופץ מותקן על הכתובת בכל זמן נתון, AndWebTraffic.com תעצור את הקמפיין ולא תהיה רשאי להחזר כספי.

הלקוח מבין שמוני משתמשים (מונה "כניסות") באתר שלך לא מייצגים בנאמנות את מספר המבקרים שנשלחו לאתר שלך. זאת עקב הכמויות הגדולות של משתמשים שנשלחו לאתר בזמן קצר יחסית. הלקוח גם מבין שAndWebTraffic.com אינו מבטיח מכירות או הרשמות ולא ינפיק החזר כספי אם לא יושגו. במילים אחרות, AndWebTraffic.com אינו מבטיח מכירות, וגם לא יהיה אחראי אם לא תהיה אף מכירה. הערובה היחידה לשירות זה הוא שאנחנו שולחים מבקרים לאתר שלך.

הלקוח מכיר בעבודה שההזמנה פעילה לתקופה שהוצהרה. תנאי השימוש האלה נתונים לשינוי בכל זמן שהוא לאחר שהתקופה שהוצהרה תמה.

אין רשות ללקוח למכור, להמחות או להעביר איזה-שהם זכויות או שירותים הנלווים לרכישה. הלקוח אינו רשאי, בנסיבות כלשהן, לשים כל סוג של פרסום מוקפץ באתר המקודם על ידי AndWebTraffic.com, אלא אם כן חבילה נצטוותה מאפשרת להם. הלקוח אינו רשאי לשנות את התוכן של כתובת האתר המפורסם בכל צורה שהיא ללא אישור מראש ובכתב על ידי AndWebTraffic.com מורשה צוות. כל ניסיון, או בטעות או של עיצוב, שמערער את הכוונה של התנאים או העקרונות הכלליים שנכתבו, יגרום למחיקת חשבון מיידית ללא זכאות להחזרים או התאמות.

במקרה שקיים אי התאמה בין כמות התעבורה שנמסרה על ידי AndWebTraffic.com לכמות התעבורה שנמסרה ללקוח, הלקוח מסכים להשתמש בדווח שהוכן על ידי מנהל הקמפיין שלנו ("AndWebTraffic.com") להיות דו"ח רשמי. הלקוח מבין ומכיר בדו"ח הקמפיין שקיבל AndWebTraffic.com להיות נכון ומדויק, ומסכים להחזיק AndWebTraffic.com, לחברה האם שלה, כמו כן גם כל חברות ויחידים מעורבים, לא אחראים תוצאות בלתי צפויות הנובעות מכל מסע הפרסום.

סגל התמיכה זמין כמעט 24 שעות כל יום. כל הבקשות חייבות להיעשות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון. הלקוח גם מבין שתמיכה טכנית לא תהיה זמינה במועד המדויק שבו הלקוח יוזם קשר. המדיניות שלנו היא להגיב לכל הודעות הדואר האלקטרוני בתוך 24-48 שעות. הלקוח מסכים לתנאי שירות אלה ומבין שהם מחייבים מבחינה משפטית.

AndWebTraffic.com יהיה רשאי לזהות לקוח כלקוח AndWebTraffic.com ורשאי להשתמש בשם של הלקוח בקשר עם חומר שיווקי AndWebTraffic.com. בכפוף לאישור מראש של כל אחד מהצדדים, AndWebTraffic.com יכול לבחור לפרסם הודעה לעיתונות משותפת שיודיע שותפות השיווק של הלקוח עם AndWebTraffic.com.

AndWebTraffic.com לא יקדם דואר זבל, הונאה, שנאה, פורנו, פריצה, או כל אתר/הצעה אחרת שיכולים להיחשב פוגעים בצופה להפלות ביותר. כל ניסיון לעקוף את ההנחיות שלנו שנועדו יגרום לביטול חשבון ללא זכות חזרה להחזר.

AndWebTraffic.com לא יספק משתמשים כלליים לאתרים המכילים תוכן שאינו מתאים לצפייה על ידי קהל רחב אלא אם כן הזמנת במיוחד קמפיין של משתמשים לאתר קזינו או אתר למבוגרים. תוכן בלתי הולם למשתמשים שמגיעים לאתר כולל בין היתר, תוכן למבוגרים, תוכן שמביע שנאה, תוכן לא חוקי (בארה"ב( ותוכן שמעודד פעילויות לא חוקיות או אלימות. מה שנחשב כתוכן בלתי הולם יקבע על פי שיקול הדעת שלנו.

AndWebTraffic.com נסקור את האתר שלך לפני ביצוע הקמפיין. אם האתר שלך השתנה במהלך הקמפיין באופן כזה שזה כולל תוכן בלתי הולם, AndWebTraffic.com יפסיק מסע הפרסום שלך באופן מיידי. במקרה זה, אתה לא תסופק החזר על בסיס יחסי.

AndWebTraffic.com לא יכול להיות מוחזק אחראי לגורמים שאינו בשליטתנו שעלול להפריע ליכולת שלנו לספק מבקרים לכתובת האתר שלך. גורמים אלה כוללים, אך אינם מוגבלים ל, מטה-זמן בשרת שלך, על-שימוש במכסת רוחב הפס שלך (אם קיימים), טעויות באתר שלך, רוצחים מוקפצים, והפסקות רשת מעבר לשרתים שלנו. אנא תתקשר עם החברה אירוח או ספק רשת שלך אם אתה לא בטוח לגבי האם או לא חשבון האירוח שלך תואם את התכנית אתה מזמין

מינוח: (1) בהקשר הנוכחי, ביקור מתרחש בדרך כלל כאשר קובץ טקסט נטען מהשרת שלך (זה כולל קבצי HTML). להיט מתרחש כאשר קובץ נטען מהשרת האינטרנט שלך. מאז טעינה של דף אינטרנט בודד יכולה לגרום לכמה קבצים כדי לטעון (לדוגמא תמונות), כמה להיטים מתרחשים בדרך כלל כאשר דף נטען. לפיכך, מספר הלהיטים הוא תמיד גדול מ (או שווה ל) מספר הביקורים. "מספר המבקרים" הטווח הוא להחלפה עם "מספר הביקורים" הטווח. "ביקורים" כמה עשויים לנבוע מכתובת IP אחת או בודדת. זה בדרך כלל קורה כאשר חוזר פרט או טוען מחדש את דף האינטרנט. (2) החזרים "באופן יחסי" מחושבים על ידי חלוקת מספר הביקורים שנמסרנו על ידי מספר הביקורים שהזמנת. התוצאה של חישוב זה יורד מ1 והנתון שמתקבל הוא מוכפל במחיר הרכישה שלך כדי להפיק את ההחזר "באופן יחסי". (3) מסעות פרסום ממוקדים הם כל קמפיין שהוא שפה, נישה, או באתר ספציפי. קמפיינים שאינם ממוקדים אינם שפה, נישה או באתר ספציפי.

אם איזה הוראה של הסכם זה ייחשב לא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי כל סמכות שיפוט או סוכנות ממשלתית , סעיף המסוים שייחשב ישתנה לצורך לבצע ההפרשה תקפה וניתן לאכיפה במידה. שאר ההוראות תישארו בתוקף מלא.

הלקוח מסכים כי AndWebTraffic.com לא יהיה אחראי לכל שינוי, שהייה או הפסקה של השירות. AndWebTraffic.com שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ומעת לעת להשתנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף לחוק החל, הלקוחות במפורש מבינים ומסכימים כי AndWebTraffic.com וחברות שותפיה, המנהלים, העובדים, הסוכנים, השותפים והמעניקים הרישיונות שלה לא תישא באחריות לכל הניזק ישיר, עקיף, נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתי או לדוגמא, כולל , אך לא רק, נזקים בהפסד רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או כל הפסדים מופשטים (גם אם AndWebTraffic.com נודע האפשרות של נזקים כאלה), הנובעים מ: השימוש (i) או חוסר היכולת משתמש בשירות;(ii) עלות הרכישה של טובין והשירותים חלופיים הכרוכים בכל מוצרים, נתונים, מידע, או שירותים נרכשים או יושגו, או הודעות שהתקבלו, או עסקות הנערכות באמצעות או מהשירות;(iii) גישה בלתי מורשה שינוי או בהעברות או הנתונים שלך; (iv) הצהרות או התנהלות של צד השלישי כלשהו בשירות; או (v) כל עניין אחר הקשור בשירות.

הסכם זה כפוף לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת

אתה, בזאת, מסכים, כי על ידי הזמנת איזה שירותים מאתנו, קראת וקיבלת את כל התנאים לעיל.

סוף של ההסכם

עדכון: 2014-02-21

© AndWebTraffic.org    יום ראשון, 7 במרץ 2021
Facebook Twitter