AndWebTraffic

תעבורת רשת לקזינו ממוקדת נישה ומיקום

מבקרים ממוקדי מדינה בהתבסס על תחומי עניין. (עד שלוש נישות ממוקדות ושלוש מדינות ניתנות לבחירה(.

1,000 תעבורת רשת לקזינו ממוקדת נישה ומיקום

₪306.84

5,000 תעבורת רשת לקזינו ממוקדת נישה ומיקום

₪545.62

25,000 תעבורת רשת לקזינו ממוקדת נישה ומיקום

₪1,094.29
₪951.55

50,000 תעבורת רשת לקזינו ממוקדת נישה ומיקום

₪1,360.90

100,000 תעבורת רשת לקזינו ממוקדת נישה ומיקום

₪1,875.99

250,000 תעבורת רשת לקזינו ממוקדת נישה ומיקום

₪4,191.37
₪3,407.62