תנאי השימוש

קבלה

השירותים של AndWebTraffic.com נתונים תחת תנאי השימוש המצויינים. שים לב כי כל עדכון עתידי של תנאי השימוש הם תחת שיקול הדעת של AndWebTraffic.com ועלולים להיעשות ללא הודעה מקדימה. כמו כן, השימוש בכל שירות/ים המוצעים על ידינו או כל אחד מהאתר/ים השותפי/ם שלנו יהיה נתון לכל חוקים/הנחיות מפורסמים וישימים לכל שירות שכזה, שייתכן ויתפרסם בכל עת. כל חוקים/הנחיות אלו הינם, בזאת, משולבים בהתייחסות לתנאי השימוש הללו.

תיאור השירות

AndWebTraffic.com מספקת את הבאים: כלים מחוללי תעבורת רשת, שירותי קניות, תכנות ממותג, ותוכן מותאם אישית, אשר מוצעים ברשת הנכסים של AndWebTraffic.com וניתן לגשת דרך כל מדיום או מכשיר. על ידי הסכמה לתנאים אלו, אתה מבין ומסכים כי פרסומות עשויות להיכלל כחלק מהשירות. אתה גם מבין ומסכים לקבל, כחלק מהשירות המוצע, תקשורת מסוימת מAndWebTraffic.com כמו תשדירי שירות והודעות מנהליות, ושתקשורת כזו היא חלק מחברות AndWebTraffic.com במידה ותהפוך לחבר בAndWebTraffic.com. אתה מבין ומסכים כי שירותים מסופקים כמו שהם, וכי AndWebTraffic.com אינה אחראית לאי-מסירה, מחיקה, ו / או חוסר יכולת לאחסן כל תקשורת משתמש או הגדרות מותאמות אישית. אתה אחראי לגישה לשירות כזה, וגישה זו עשויה להיות כרוכה בתשלום של צד שלישי (ספק שירותי אינטרנט או חיובי זמן אוויר) שAndWebTraffic.com אינו אחראי להם. אתה מבין ומסכים כי AndWebTraffic.com עלולה ליצור אזורים מסוימים של שירות המכילים תוכן למבוגרים או בוגרים. אתה מסכים שאתה בן לפחות 18 שנים כדי לגשת לתכנים מסוג זה במידה וייווצרו בשלב מסויים. אחרת, כל המשתמשים צריכים להיות לפחות בגיל 13 שנים כדי להשתמש בשירות AndWebTraffic.com.

חובות הרשמה

כדי להשתמש בשירות, הינך מתחייב שאתה בגיל החוקי ליצירת חוזה מחייב על פי חוק ושאינך מנוע מלגשת לשירותים אלו. בעת ההרשמה, הינך מסכים:

  • שהמידע אודותייך הינו אמיתי, מדוייק, עדכני ושלם כפי שנדרש בטופס ההרשמה ו
  • לשמור ולעדכן את מידע ההרשמה כדי שיישאר אמיתי, עדכני, מדוייק ושלם.

אתה מבין ומסכים של-AndWebTraffic.com יש יסודות הגיונים להשעות או לבטל את החשבון שלך במקרה ויעלה שהמידע שסיפקת אינו אמיתי, מדוייק, עדכני או שלם.

הצהרת פרטיות

מידע ההרשמה ומידע מסויים אחר אודותייך נתונים להצהרת הפרטיות שלנו. אתה מבין שהשימוש בשירות מרמז שאתה מסכים לאסיפה ושימוש במידע (הנתון להצהרת הפרטיות שלנו) הזה, כולל העברתו לאחסנה, עיבוד ושימוש על ידי AndWebTraffic.com.

חשבונות החברות

במקרה שמונפקים לך סיסמא וחשבון חבר בסיום ההרשמה, תידרש להבטיח את סודיות הסיסמא ושם החשבון שלך. הינך אחראי על כל פעילות המתרחשת תחת הסיסמא או בחשבון שלך. אתה מסכים (א) להודיע מיידית ל AndWebTraffic.com על כל פרצת אבטחה לחשבון שלך ו-(ב) להבטיח כי תצא מהחשבון שלך בסוף כל פעילות באתר. AndWebTraffic.com איננה אחראית לכל אובדן או נזק הנובע מכישלון לציית לסעיף 5.

התנהלות

אתה מבין שכל מידע/תוכן, בין אם פורסם באופן פומבי או פרטי, נמצא תחת אחריותו הבודדה של האדם אשר מהווה את מקור המידע. ל AndWebTraffic.com אין כל שליטה אודות התוכן אשר מפורסם דרך שירותי האתר וכתוצאה מכך, אין שום הבטחה ליושרה, דיוק או איכות המידע. אתה גם מבין שבשימוש בשירותי האתר, אתה עלול להיות חשוף לתוכן מגונה, תוקפני או מתנגד.
אתה מבין ומסכים להשתמש בשירותים המוצעים על ידי AndWebTraffic.com באופן שאינו פוגע באחרים, שאינו מפר זכויות פרט, לרבות זכויות קניין רוחני, או לקדם כל פעילות בלתי חוקית שהוגדרה על ידי חוקים בינלאומיים או / ומקומיים.

תוכן שנמסר

AndWebTraffic.com אינה טוענת לבעלות על תוכן שנמסר או שנהפך לזמין להכללה בשירות. למרות זאת, בנוגע לתוכן הנמסר או הגשות לאזורים נגישים לציבור של השירות, אתה מעניק ל AndWebTraffic.com הרישיון להפיץ, לשכפל, לשנות, בכל דרך שתועיל לAndWebTraffic.com.

תרומות ומשוב

אתה מבין ומסכים שכל תרומה הופכת באופן אוטומטי להיות הרכוש של וAndWebTraffic.com, וAndWebTraffic.com יכולה לבחור, על פי שיקול דעתם, להשתמש בתרומה זו בצורה שתועיל לAndWebTraffic.com. אתה גם מסכים שאתה לא זכאי לפיצוי כלשהו על תרומה זו. אתה מבין ומסכים כי כל תרומה באופן אוטומטי להיות הרכוש של AndWebTraffic.com וAndWebTraffic.com יכול לבחור, על פי שיקול דעתם, להשתמש, כגון תרומה בדרך שתועיל לAndWebTraffic.com. אתה גם מסכים שאתה לא זכאי לפיצוי כלשהו על תרומה זו.

סיום

אתה מסכים שAndWebTraffic.com יכולה תחת תנאים מסויימים וללא הודעה מקדימה להשעות או לבטל את החשבון שלך, כל כתובת דואר אלקטרוני מקושרת, וגישה לשירותי האתר. הסיבה לביטול שכזה תכלול, אך לא מוגבלת ל(א) הפרות של תנאי השירות (ב) עיסוק בפעולות הונאה ו/או (ג) אי תשלום עמלות.

הגבלת חבות

בכפוף לחוק החל, אתה מבין ומסכים כי AndWebTraffic.com והשותפים, חברות בנות, העובדים, נושאי המשרה, בעלי הרישיון, הסוכנים, ושותפיה לא יהיו אחראים כלפיך בגין כל ניזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, למופת, או מיוחד נזקים, לרבות, אך לא רק, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים (אפילו אם AndWebTraffic.com כבר מיודע על האפשרות של נזקים כאלה), כתוצאה מ: (i) השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות; (ii) את עלות הרכש של סחורות ושירותים הכרוכים בכל מוצרים, נתונים, מידע או שירותים שנרכשו או הושג או תחליף הודעות שהתקבלו או עסקות נכנסו לדרך או מהשירות; גישה לא מורשה לאו שינוי של השידורים או הנתונים שלך (iii); (iv) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו על השירות; או (v) כל עניין אחר הקשור בשירות.

הסכם כללי מלא

תנאי שירות אלו גוברים על כל הסכמים קודמים בינך ובין AndWebTraffic.com ביחס לשירות. עם זאת, תנאים אחרים עשויים לחול בעת שימוש או רכישה של שירותי AndWebTraffic.com או שירותים אחרים של שותפים.

הסכם רכישה

רכישה של כל שירות או מוצר המוצע על ידי AndWebTraffic.com או החברות הקשורות שלה כפופה לתנאים כפי שנקבע בהסכם הרכישה שלנו. אתה מאשר ומסכים לכל תנאים, המדיניות, והתנאים המפורטים בתנאי השירות שלנו והסכם הרכישה כאשר אתה מתחייב לרכוש כל סוג של שירות או מוצר המסופק על ידי AndWebTraffic.com בתמורה לכספית או כל צורה אחרת של פיצוי כספי.

הפרה

דווח על כל הפרה של תנאי השימוש על ידי יצירת קשר עם AndWebTraffic.com

© AndWebTraffic.org    יום ראשון, 7 במרץ 2021
Facebook Twitter