Servicevoorwaarden

Aanvaarding

De diensten van AndWebTraffic.com worden onderworpen aan de hieronder genoemde algemene voorwaarden (TOS). U moet weten dat alle toekomstige updates over de TOS naar het oordeel van AndWebTraffic.com zijn en kunnen worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Ook zal het gebruik van een dienst(en) die door ons of van een van onze affiliate site(s) worden aangeboden worden onderworpen aan alle geplaatste richtlijnen/regels die gelden voor het gebruik van dergelijke diensten en die op elke] moment geplaatst of gewijzigd kunnen worden. Al deze regels/richtlijnen zijn hierbij opgenomen door verwijzing naar de TOS.

Omschrijving van de service

AndWebTraffic.com biedt de volgende diensten aan: instrumenten voor verkeer generatie, winkeldiensten, branded programmering en gepersonaliseerde content, die worden aangeboden op AndWebTraffic.com's netwerk en kunnen worden geraadpleegd via elk medium of apparaat. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, die u ook begrijpt, gaat u ermee akkoord dat de advertenties kunnen worden opgenomen als onderdeel van de service. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord om, als onderdeel van de aangeboden dienst bepaalde communicatie vanuit AndWebTraffic.com zoals dienstmededelingen en administratieve berichten te ontvangen en om een dergelijke communicatie dat onderdeel is van het AndWebTraffic.com lidmaatschap moet u lid zijn van AndWebTraffic.com. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de diensten worden geleverd "ZOALS HET IS" en dat AndWebTraffic.com geen aansprakelijkheid aanvaardt voor niet-levering, verwijdering en/of het niet van elke gebruiker de communicatie of persoonlijke instellingen op te slaan. U bent verantwoordelijk voor het benaderen van deze dienst en voor de vergoeding aan derden (internet service provider of airtime kosten) waarvoor AndWebTraffic.com niet verantwoordelijk kan worden gehouden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat AndWebTraffic.com bepaalde gebieden van de dienst creërt die inhoud voor volwassenen kunnen bevatten. U stemt ermee in dat u tenminste 18 jaar oud moet zijn om toegang te krijgen tot dergelijke inhoud als deze op enig moment aangemaakt moet worden. Voor het overige moeten alle gebruikers tenminste 13 jaar oud zijn om de diensten van AndWebTraffic.com te mogen gebruiken.

Registratieverplichtingen

Om de dienst te kunnen gebruiken, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract aan te gaan en door u door de wet niet uitgesloten bent van de toegang tot bepaalde diensten. Bij het registreren, gaat u ermee akkoord:

  • Dat de informatie over u juist, accuraat, actueel en compleet is zoals vereist op de Dienst Inschrijfformulier en
  • om de registratiegegevens te onderhouden en te updaten om ze waar, actueel, correct en volledig te houden.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat AndWebTraffic.com redelijke gronden heeft om uw account op te schorten of te beëindigen wanneer zou blijken dat de verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is.

Privacybeleid

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u zijn onderworpen aan ons privacybeleid. U begrijpt dat het gebruik van de dienst inhoudt dat u toestemming geeft voor het verzamelen en gebruiken (onder voorbehoud van ons Privacybeleid) van deze informatie, inclusief de overdracht naar opslaglocaties, verwerking en het gebruik door AndWebTraffic.com.

lidmaatschap accounts

In het geval van u wordt voorzien van een wachtwoord en een account bij de voltooiing van de registratie, zal u worden gevraagd om de vertrouwelijkheid van het uitgegeven wachtwoord en uw account te waarborgen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in om (a) AndWebTraffic.com onmiddellijk in kennis te stellen van elke inbreuk op de beveiliging van uw account en (b) ervoor te zorgen dat u zich afmeldt bij uw account aan het einde van elke sessie. AndWebTraffic.com is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan paragraaf 5.

Gedragsregels

U begrijpt dat alle informatie/inhoud, zowel openbaar als privé geplaatst, de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. AndWebTraffic.com heeft geen controle over de inhoud geplaatst via de dienst van de site en als zodanig is er geen garantie voor de integriteit, kwaliteit of volledigheid. U begrijpt ook dat door gebruik te maken van de diensten van de site, u kunt worden blootgesteld aan inhoud die onfatsoenlijk, beledigend of verwerpelijk is.
U begrijpt en gaat ermee akkoord om de dienstverlening van AndWebTraffic.com diensten te kunnen gebruiken op een manier die anderen NIET schaadt, inbreuk maakt op de rechten van elk individu, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of het promoten van illegale activiteiten elk bepaald door lokale en/of internationale wetten.

Ingediende inhoud

AndWebTraffic.com beschouwt inhoud die u verstuurt als beschikbaar voor opname in de dienst. Met betrekking tot de ingediende inhoud of inzendingen voor publiek toegankelijke gebieden van de dienst, verleent u AndWebTraffic.com de licentie om te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen op een manier die AndWebTraffic.com ten goede komt.

Bijdragen en feedback

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle bijdragen automatisch eigendom worden van AndWebTraffic.com en dat AndWebTraffic.com naar eigen goeddunken kan kiezen dergelijke bijdragen te gebruiken op een manier die AndWebTraffic.com ten goede komt. U aanvaardt tevens dat u geen recht op vergoeding van dergelijke bijdragen heeft.

Beëindiging

U stemt ermee in dat AndWebTraffic.com onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving uw account onmiddellijk kan opschorten en alle bijbehorende e-mailadressen en de toegang tot de dienst van de site kan beeindigen. De oorzaak voor een dergelijke beëindiging bevat onder andere, maar is niet beperkt tot (a) schending van de TOS (b) betrokken zijn bij frauduleuze activiteiten en/of (c) het niet betalen van alle vergoedingen die verschuldigd zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, begrijpt u uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat AndWebTraffic.com en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, werknemers, functionarissen, licentiehouders, agenten en partners niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade, inclusief, maar niet beperkt tot, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als AndWebTraffic.com op hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken de dienst; (ii) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of ingekochte diensten of verkregen of berichten ontvangen of transacties die zijn aangegaan door middel van of uit de dienst; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van derden met betrekking tot de dienst; of (v) alle andere zaken die verband houden met de service.

Algemene volledige overeenkomst

Deze TOS vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en AndWebTraffic.com met betrekking tot de dienst. Er kunnen echter andere voorwaarden van toepassing zijn wanneer u andere diensten AndWebTraffic.com of affiliate diensten aankoopt.

Koopovereenkomst

De aankoop van een dienst of product aangeboden door AndWebTraffic.com of haar dochterondernemingen is onderworpen aan de bepalingen en de voorwaarden zoals uiteengezet in onze koopovereenkomst. U erkent en stemt in met alle voorwaarden, beleid en de in onze TOS gestelde voorwaarden en de koopovereenkomst wanneer u zich verbindt aan elke vorm van dienst of product geleverd door AndWebTraffic.com in ruil voor geld of enige andere vorm van financiële compensatie.

Schending

Meld een eventuele schending van de gebruiksvoorwaarden door contact op te nemen met AndWebTraffic.com