Avtale om Kjøp

Alle ordre som går igjennom AndWebTraffic.com er underlagt vilkårene funnet på vår Vilkår og Betingelser side, og også de på den følgende Tjenesteavtalen.

Ved å plassere en ordre, er det forstått at du har lest, forstått, og er enig i vilkårene på både Tjenesteavtale siden og den utvidede Vilkår og Betingelser siden. Disse vilkårene og betingelsene er en avtale mellom deg ("kunde, klient, annonsør, forhandler") og AndWebTraffic.com ("oss"). De må være lest og forstått.

Alle ordre blir bearbeidet så snart som mulig etter datoen bestilt. Denne perioden tar vanligvis mellom 24 og 72 timer, avhengig av størrelsen på ordren(e). Denne tidsrammen ekskluderer ordre plassert i helger; disse blir bearbeidet neste arbeidsdag. Avhengig av etterspørsel kan kampanjeprosessen ta opp til 72 timer å iverksette.

All trafikk blir sendt "som den er". Alle kampanjer blir ansett aktive i øyeblikket den første besøkende (trafikk) er sendt til kundens side.

All trafikk vil bli levert til nettsideadressen registrert med ordren. Ved feil i den innsendte URLen, kan ikke kunden holde AndWebTraffic.com eller dens partnersider ansvarlig for feilen. All trafikk levert til en kundes side med feilen ovenfor vil ikke bli kreditert eller ha rett til refundering.

Når det kommer til kampanje startdato, på grunn av varierende mengder trafikk kjøpt på forskjellige tider, kan startdatoen variere. Vi er på ingen måte ansvarlig hvis din kampanje ikke begynner å motta trafikken innen en spesifikk dato.

Vi garanterer at vi vil sende mengden besøkende til URLen du har spesifisert innen 60 dager. Dette er den eneste garantien for denne tjenesten. Vi skal på ingen måte være ansvarlig for noen konsekvensiell, direkte, indirekte, tilfeldig, eksemplarisk, eller andre skader. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, tap av informasjon eller andre pekuniære tap som oppstår på grunn av bruk eller manglende evne til bruk av pakken. Dette gjelder selv om vi, som tjenesteleverandør, har blitt fortalt om muligheten for slike skader.

Hvis vi ikke klarer å levere mengden besøkende som lovet innen 60 dager etter kampanjestart kan du kreve refusjon. Hvis vi, tjenesteleverandøren, mot formodning ikke leverer mengden besøkende som lovet, vil vi refundere hele kjøpsprisen på en pro rata basis. I tilfeller hvor refusjon forekommer, reserverer vi retten til å undersøke videre og godta eller benekte forespørselen din. Refusjoner blir gitt av AndWebTraffic.com

Hvis kundens nettside blir utilgjengelig av hvilken som helst grunn ("server er nede eller utilgjengelig, time oue, eller viser seg å være aktiv men med internal server errorer, 404 errorer og andre typer vanlige eller uvanlige errorer assosiert med internettet og dets underliggende infrastruktur"), vil kunden ikke holde AndWebTraffic.com eller dens partnersider ansvarlige for disse errorene. All trafikk levert til kundens side under denne nedetiden vil ikke bli kreditert eller refundert. Hvis noen av de ovennevnte errorene skulle oppstå, inkludert alle errorer som ikke er listet, men klart tiltenkt, kan kunden sende inn, en skriftlig forespørsel om kampanjen kan bli satt på vent. All trafikk tidligere sendt vil hverken bli kreditert eller refundert.

Vi bruker et state-of-the-art sporingssystem for å spore din reklamekampanje. Hver ordre blir gitt sin unike kampanje ID som blir brukt til å spore de besøkende sendt til din side. Når vi anbringer en reklameview, vil AndWebTraffic.com peke de besøkende til denne kampanje IDen. Kunden forstår at hvis den besøkende som ser på reklamen lukker den før den blir ferdig med å laste (pga nettverksproblemer, grafikkproblemer, animasjon eller lite interesse etc.), vil det fortsatt telles som en reklameview. Altså, vi har sendt din side til den besøkende og har derfor oppfylt vårt ansvar. Det er viktig å notere at dette scenarioet kan tilkomme i din nettsidestatistikk. AndWebTraffic.com kan ikke kontrollere disse handlingene av individuelle som ser på nettstedet ditt, og vil ikke bli holdt ansvarlig for disse handlingene.

Når du kjøper en trafikkampanje, forstår du og er enig i at statistikksystemet vi bruker på AndWebTraffic.com er den offisielle registreringen av datatrafikk levert. AndWebTraffic.com skal ikke bli holdt ansvarlig for trafikk som ikke har blitt mottatt på din kampanjeside, men sendt fra vår annonseserver under nedetid ved alle komponenter på internettet eller på en kundes side for hvilken som helst grunn. Noter at all trafikk levert under disse forholdene vil ikke bli kreditert eller refundert

AndWebTraffic.com tillatter IKKE kampanjesider med noen for for pop-up vinduer, exit-vinduer eller andre typer ekstra-genererte vinduer, inkludert systemmeldingsvinduer og JavaScript-alert vinduer, med mindre de er spesifisert i pakke beskrivelsen. Ethvert ekstra vindu som blir generert på din side vil bli a sett som et pop-up vindu. Du kan IKKE bruke noe JavaScript til å modifisere vindusstørrelsen. Din kampanjeside kan ikke ha noe MUSIKK/LYDER eller JAVA APPLETS på landingssiden til den besøkende. Ethvert forsøk på å bruke JavaScript som endrer hjemmesider til folk eller legger til din side til deres favoritter er forbudt.

Hvis et pop-up vindu er installert på URLen når som helst vil AndWebTraffic.com stoppe kampanjen og du vil ikke få refusjon.

Kunden forstår at trafikk tellere ("Hit" tellere) på siden din ikke representerer tallet besøkende sendt til din side nøyaktig. Dette er på grunn av store mengder trafikk sendt til din side innenfor en relativt kort tidsramme. Kunden forstår også at AndWebTraffic.com ikke garanterer salg eller registreringer og vil ikke gi refusjon om ingen av delene hender. Med andre ord, AndWebTraffic.com garanterer ikke salg, og vil ikke bli holdt ansvarlig hvis ingen er generert. Den eneste garantien for denne tjenesten er at vi vil sende besøkende til din side.

Kunden erkjenner at ordren er for de gitte vilkårene. Disse vilkårene og betingelsene kan endres når som helst etter at de gitte vilkårene har tatt slutt

Kunden kan ikke selge, tildele eller overføre noen av rettighetene til tjenesten som følger kjøpet. Kunden kan ikke, under noen omstendigheter, ha noen form for pop-up annonser på nettsiden som blir promotert av AndWebTraffic.com, med mindre en pakke som ble bestilt tillot det. Kunden kan ikke endre innholdet i URLen som blir annonsert på noen måte uten skriftlig forhåndsgodkjennelse av AndWebTraffic.com autorisert stab. Ethvert forsøk, enten ved uhell eller med vile, på å undergrave intensjonen av disse vilkårene og betingelsene, vil føre til øyeblikkelig sletting av kontoen med ingen mulighet for refusjoner eller justeringer.

Hvis det er uoverensstemmelser mellom mengden trafikk levert av AndWebTraffic.com og mengden trafikk levert til Kunden, er Kunden enig i å bruke rapporten forberedt av vår ("AndWebTraffic.com") kampanjemanager som den offisielle rapporten. Kunden forstår og erkjenner at kampanjerapporten mottatt av AndWebTraffic.com er sann og nøyaktig, og går med på å holde AndWebTraffic.com, dets morselskap, så vel som alle selskaper og individuelle involvert, harmløse for et hviilket som helst uventet resultat som følge av hvilken som helst reklamekampanje.

Support staben er tilgjengelig tilnærmet 24 timer/dagen. Alle forespørsler må være skriftlige via epost eller gjennom telefon. Kunden forstår også at teknisk support ikke nødvendigvis er tilgjengelig i det øyeblikket Kunden initierer kontakt. Det er vår policy å svare på alle eposter innen 24-48 timer. Kunden er enig i disse vilkårene og forstår at de er juridisk bindende.

AndWebTraffic.com skal få tillatelse til å identifisere en Kunde som en AndWebTraffic.com Kunde og kan bruke Kundens navn i sammenheng med AndWebTraffic.com sin markedsføring. Ved forhåndsgodkjenning fra hver av partene, kan AndWebTraffic.com velge å utstede en felles pressemelding som annonserer Kundens markedsføringspartnerskap med AndWebTraffic.com

AndWebTraffic.com vil ikke promotere spam, svindel, hat, porno, warez, hacking, eller alle andre sider som kan bli sett på som støtende for besøkende. Ethvert forsøk på å omgå våre retningslinjer vil resultere i kansellering av kontoen uten mulighet for refusjon.

AndWebTraffic.com vil ikke levere generell trafikk til siter som har innhold som ikke er egnet for det generelle folket med mindre du spesifikt bestiller casino eller voksentrafikk. Uegnet innhold ved trafikklevering inkluderer, men er ikke begrenset til, voksent innhold, oppfordring til hat, ulovlig innhold (i USA) og innhold som oppfordrer ulovlige aktiviteter eller vold. Hva som utgjør uegnet innhold bestemmes helt og holdent av oss.

AndWebTraffic.com vil undersøke siden din før en eventuell initiering av en kampanje. Hvis siden din blir forandret under kampanjen på en slik måte at den inkluderer uegnet innhold, vil AndWebTraffic.com stoppe kampanjen umiddelbart. I dette tilfelle, vil du ikke få muligheten til refusjon på en pro rata basis.

AndWebTraffic.com er ikke ansvarlig for faktorer utenfor vår kontroll som kan forstyrre vår evne til å bringe besøkende til din URL. Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til, nedetid på serveren din, overbruk av din bredbåndskvote (hvis aktuelt), error på siden din, pop-up drepere, og nettverksproblemer utenfor våre servere. Vennligst kontakt din web-host leverandør eller nettverksleverandør hvis du ikke er sikker på om din hosting konto er kompatibel med programmet du bestiller.

TERMINOLOGI: (1) I den foreliggende sammenheng, forekommer et besøk vanligvis når en tekstfil er lastet fra din server (dette inkluderer HTML filer). En "hit" forekommer når en fil er lastet fra din web server. Siden det å laste en enkelt webside kan føre til at flere filer blir lastet (f.eks. bilder), er det vanlig at flere "hits" forekommer når en side blir besøkt. Derfor er antallet hits alltid større enn (eller lik) antallet besøk. Termen "antall besøkende" er det samme som termen "antall besøk". Flere "besøk" kan komme fra en enkelt IP adresse eller person. Generelt forekommer dette når en person kommer tilbake til eller laster websiden på nytt. (2) "Pro-rata" refusjoner er regnet ut ved å dele antall besøk vi har levert med antallet besøk du bestilte. Resultatet av denne utregningen blir trukket fra 1 og sluttsummen blir da multiplisert med din kjøpspris for å derivere "pro-rata" refusjonen. (3) Rettede kampanjer er alle kampanjser som er språk, nisje, eller sidespesifikk. Ikke-rettede kampanjer er ikke språk, nisje eller sidespesifikk.

Hvis noen bestemmelser i denne avtalen anses ugyldig eller ugjennomførbar av en jurisdiksjon, vil den bestemte bestemmelsen endres i nødvendig grad slik at den blir gyldig og gjennomførbar. De gjenværende bestemmelsene vil forbli i full effekt.

Kunden er enig i at AndWebTraffic.com ikke skal holdes ansvarlig for enhver form for modifisering, suspensjon eller opphør av tjenesten. AndWebTraffic.com reserverer rettigheten til enhver til og fra tid til annen å modifisere eller opphøre, midlertidig eller permanent, tjenesten (eller hvilken som helst del av den) med eller uten varsel.

I HENHOLD TIL GJELENDE LOVER, FORSTÅR KUNDEN OG ER ENIG I AT AndWebTraffic.com OG DETS DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEDERE, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER VED TAP AV FORTJENESTE, VELVILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM AndWebTraffic.com HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM FØLGE AV: (i) BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN; (ii) KOSTNADENE VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGER AV HVILKE SOM HELST VARER, DATA, INFORMASJON, ELLER TJENESTER KJØPT, ELLER FÅTTM ELLER MELDINGER MOTTATT, ELLER TRANSAKSJONER GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN; (iii) UAUTORISERT ADGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (iv) UTTALELSER ELLER GJENNOMFØRING AV HVILKEN SOM HELST TREDJEPART PÅ TJENESTEN; ELLER (v) ALLE ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL TJENESTEN.

Denne avtalen kan endres når som helst uten forvarsel.

Herved er du enig i at ved å kjøpe tjenester fra oss, har du lest og akseptert alle våre vilkår og betingelser ovenfor.

SLUTTEN AV AVTALEN

Oppdatering: 2014-02-21

© AndWebTraffic.org    lørdag 27. februar 2021
Facebook Twitter