Vilkår og Betingelser

Samtykke

Undernevnte vilkår og betingelser (TOS), gjelder for AndWebTraffic.com sine tjenester. Merk at enhver framtidig oppdatering på TOS kan bli gjort av AndWebTraffic.com uten forvarsel. Bruken av alle tjenester tilbudt av oss eller noen av våre tilknyttede nettsteder skal følge gitte retningslinjer/regler som gjelder for bruken av slike tjenester. Alle slike regler/retningslinjer er herved inkorporert i TOS.

Tjenestebeskrivelse

AndWebTraffic.com tilbyr følgende: trafikkgenereringsverktøy, handletjenester, merkevareprogrammering og personlig tilpasset innhold, som er tilbudt gjennom AndWebTraffic.com sitt nettverk og kan nås gjennom alle medium eller enheter. Ved å si deg enig med disse betingelsene, forstår du også og er enig i at annonser kan være inkludert som del av tjenesten. Du forstår også og er enig i å motta, som en del av vår tjeneste, viss kommunikasjon fra AndWebTraffic.com som tjenesteannonseringer, administrative meldinger, og slik kommunikasjon er en del av AndWebTraffic.com skulle du bli en medlem av AndWebTraffic.com. Du forstår og er enig i at tjenestene blir tilbudt "SOM DE ER" og at AndWebTraffic.com ikke tar ansvar for ikke-levering, sletting, og/eller svikt i å lagre brukerkommunikasjons- eller personlig tilpassingsinnstillinger. Du er ansvarlig for å bruke slike tjenester, og den bruken kan involvere tredjepartkostnader (Internettleverandør eller oppkoblingsavgifter) som AndWebTraffic.com ikke er ansvarlig for. Du forstår og er enig i at AndWebTraffic.com kan legge til visse tjenester som inneholder voksent innhold. Du er enig i at du er minst 18 år gammel for å kunne se slikt innhold, skulle det bli lagt til når som helst. Ellers skal alle brukere være minst 13 år gamle for å bruke AndWebTraffic.com sine tjenester.

Registreringsplikt

For å bruke tjenesten, bekrefter du at du er av lovlig alder til å forme en bindende kontrakt og at du av lov ikke er sperret fra å benytte slike tjenester. Når du registrerer er du enig i:

  • At informasjonen om deg er sann, nøyaktig, nåværende, og komplett slik som kreves på Serviceregistreringsskjemaet og
  • Å vedlikeholde og oppdatere registreringsinfo for å holde den sann, nåværende, nøyaktig og komplett.

Du forstår og er enig i at hvis det finnes ut at informasjonen du har gitt er usann, unøyaktig, ikke nåværende, eller ukomplett, har AndWebTraffic.com god grunn til å suspendere eller avslutte kontoen din.

Personvern

Registreringsinfo og viss annen informasjon om deg følger vårt Personvern. Du forstår at bruken av tjenester impliserer at du tillater samlingen og bruken (ifølge Personvernet) av denne informasjonen, inkludert dens overføring til lagringsområder, bearbeidelse og bruk av AndWebTraffic.com.

Medlemskontoer

Skulle det skje at du blir tilegnet et passord og en konto etter fullført registrering, holdes du ansvarlig for å sikre at passordet og kontoen holdes konfidensielt. Du er ansvarlig for alle aktiviteter under din konto og ditt passord. Du er enig i at (a) du skal umiddelbart varsle AndWebTraffic.com om noen form for sikkerhetsbrudd i din konto og (b) du skal logge ut av kontoen din ved endt økt. AndWebTraffic.com holdes ikke ansvarlig for tap eller skader som følge av din svikt i å følge Seksjon 5.

Opptreden

Du forstår at all informasjon/innhold, enten det er lagt ut offentlig eller privat, er ene og alene personen som la det ut sitt ansvar. AndWebTraffic.com har ingen kontroll over innhold lagt ut via nettsidens tjeneste, og derfor er det ingen garanti for dets integritet, nøyaktihet eller kvalitet. Du forstår også at ved å bruke nettsidens tjenester kan du bli eksponert for innhold som er uanstendig, støtende eller forkastelig.
Du forstår og er enig i å bruke tjenestene levert av AndWebTraffic.com på en måte som IKKE skader andre, bryter noen individuelle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, eller promoterer noen form for ulovlig aktivitet definert etter lokale og/eller internasjonale lover.

Innsendt innhold

AndWebTraffic.com tar ikke eierskap av innhold du sender inn eller gjør tilgjengelig for tjenesten. Men når det gjelder innsendt innhold til offentlig, tilgjengelige områder av tjenesten gir du AndWebTraffic.com lisensen til å distribuere, reprodusere, endre, på hvilken som helst måte som gir fordel til AndWebTraffic.com

Bidrag og tilbakemeldinger

Du forstår og er enig i at alle bidrag automatisk blir AndWebTraffic.com sin eiendom og AndWebTraffic.com kan velge, som deres rett, å bruke slike bidrag på en måte som gir fordel til AndWebTraffic.com. Du er også enig i at du ikke er berettiget noen form for kompensasjon for slike bidrag.

Oppsigelse

Du er enig i at AndWebTraffic.com under visse omstendigheter og uten forvarsel kan umiddelbart suspendere eller avslutte kontoen din, alle assosierte epostadresser, og tilgang til nettsidens tjeneste. Bakgrunnen for slik avslutning av kontoen skal inkludere, men er ikke begrenset til (a) brudd på TOS (b) svindel og/eller (c) ikke-betaling av skyldt gjeld.

Ansvarsbegrensning

I følge gjeldende lov, forstår du og er enig i at AndWebTraffic.com og dets tilknytninger, datterselskaper, ansatte, ledere, lisensgivere, agenter og partnere ikke skal holdes ansvarlig for noen form for direkte, indirekte, konsekvensiell, tilfeldige, eksemplariske eller andre spesielle skader, inkludert, men ikke begrenset til, velvilje, bruk, data eller andre immaterielle tap (selv om AndWebTraffic.com har blitt advart om muligheten for slike skader), som en konsekvens av: (i) bruken eller manglende evne til bruk av tjenesten; (ii) kostnaden av anskaffelser av erstatningsvarer og tjenester som et resultat av alle varer, data, informasjon eller tjenester kjøpt eller anskaffet eller meldinger mottatt eller transaksjoner sendt inn gjennom eller fra tjenesten; (iii) uautorisert adgang til eller endring av dine overføringer eller data; (iv) uttalelser eller oppførsel av tredjeparter på tjenesten; eller (v) noen annen sak relatert tjenesten.

Hele avtalen generelt

Denne TOS erstatter tidligere avtaler mellom deg og AndWebTraffic.com med henhold til Tjenesten. Men andre vilkår og betingelser kan gjelde når du bruker eller kjøper andre AndWebTraffic.com tjenester eller tilknyttede tjenester.

Kjøpsavtale

Kjøpet av alle tjenester og produkter tilbudt av AndWebTraffic.com eller dens tilknytninger skal følge vilkårene og betingelsene som forklart i vår kjøpsavtale. Du erkjenner og er enig i alle vilkår, policier, og betingelser gitt i vår TOS og Kjøpsavtale når du binder deg til å motta alle former for tjenester eller produkter fra AndWebTraffic.com mot monetære eller andre former for finansiell kompensasjon.

Brudd

Rapporter alle former for brudd på Vilkår og Betingelser ved å kontakte AndWebTraffic.com

© AndWebTraffic.org    lørdag 27. februar 2021
Facebook Twitter