Termeni de Servicii

Acceptare

Serviciile AndWebTraffic.com sunt supuse în condițiile de utilizare (TOS) menționate. Rețineți că orice viitoare actualizate cu privire TOS sunt la discreția AndWebTraffic.com și se poate face fără o notificare prealabilă. De asemenea, utilizarea oricărui serviciu (i) oferit de noi sau la oricare dintre site-ului nostru afiliat (e) sunt supuse nici unei orientări / norme postate aplicabile utilizării de astfel de servicii, care pot fi postate în orice moment. Toate aceste norme / orientări sunt, prin prezenta, incluse prin trimitere la TOS.

Serviciul Descriere

AndWebTraffic.com prevede următoarele: instrumente de generare de trafic, serviciile comerciale, programarea de marcă, și conținutul personalizat, care sunt oferite la rețeaua de proprietăți AndWebTraffic.com și pot fi accesate prin intermediul oricărui dispozitiv sau mediu. Fiind de acord cu acesti termeni, ați înțeles, de asemenea, și sunt de acord că reclamele pot fi incluse ca parte a serviciului. Puteti de asemenea sa înțelegeți și sunteți de acord să primească, ca parte a serviciului oferit, anumite comunicari de la AndWebTraffic.com ca anunțuri de servicii și mesaje administrative și că o astfel de comunicare este parte a membrilor AndWebTraffic.com care ar trebui să devină un membru al AndWebTraffic.com. Înțelegeți și sunteți de acord că serviciile sunt furnizate "CA ATARE" și că AndWebTraffic.com nu își asumă responsabilitatea pentru non-livrare, ștergere, și / sau incapacitatea de a stoca orice comunicare de utilizator sau setările de personalizare. Sunteți responsabil pentru accesarea astfel de serviciu, și că accesul poate implica un comision terțial (furnizor de servicii de internet sau taxe in timpul de emisie), pentru care AndWebTraffic.com nu este responsabil. Înțelegeți și sunteți de acord că AndWebTraffic.com poate crea anumite zone a serviciului care conțin conținut pentru adulți. Sunteți de acord că sunteți aveti peste 18 ani pentru a accesa astfel de conținut ar trebui să se fi creat în orice moment. În caz contrar, toți utilizatorii ar trebui să fie aiba cel putin 13 ani pentru a utiliza Serviciul AndWebTraffic.com.

Obligațiile Înregistrare

Pentru a utiliza serviciul, reprezentati că sunteți la vârsta legală pentru a forma un contract cu caracter obligatoriu și prin lege nu sunt excluse de la accesarea serviciilor. Când înregistrarea, sunteți de acord:

  • Informațiile despre tine este adevărate, exacte, actuale și complete conform cerințelor pe formularul de servicii de inscriere.
  • Pentru a menține și a actualiza datele de inregistrare pentru a fi adevarate, actuale, exacte și complete.

Înțelegeți și sunteți de acord că AndWebTraffic.com are motive rezonabile pentru a suspenda sau anula contul dvs. ar trebui să apară că informațiile furnizate sunt false, inexacte, fara curent, sau incomplete.

Politica De Confidențialitate

Datele de înregistrare și anumite alte informații despre tine sunt supuse politicii noastre de confidențialitate. Înțelegeți că utilizarea serviciului presupune că sunteți de acord cu colectarea și utilizarea (sub rezerva Politicii de confidențialitate) a acestor informații, inclusiv transferul de la locurile de depozitare, prelucrare și utilizare de AndWebTraffic.com.

Conturi de membru

În cazul în care vei fi eliberat cu o parolă și un cont la finalizarea înregistrării, vi se va cere să asigurati confidențialitatea parolei emise și contul dvs. de utilizator. Sunteți responsabili pentru toate activitățile care au loc sub parola sau contul tău. Sunteți de acord (a) să informeati de îndată AndWebTraffic.com de orice încălcare a securității la contul dvs. și (b) se asigură că vă deconectați de la contul dvs. la sfârșitul fiecărei sesiuni. AndWebTraffic.com nu va fi responsabil pentru orice pierderi sau daune rezultate din nerespectarea de a se conforma cu secțiunea 5.

Conduită

Înțelegeți că toate informațiile / conținuturile, indiferent dacă sunt postate public sau privat transmise, este responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care a provenit respectivul conținut. AndWebTraffic.com nu are nici un control asupra continutului postat prin intermediul serviciului site-ului și, ca atare, nu există nici o garanție pentru integritatea sa, acuratețea sau calitatea. Înțelegeți de asemenea, că prin utilizarea serviciilor site-ului, puteți fi expus la conținut care este indecent, ofensator sau indecent.
Înțelegeți și sunteți de acord să foloseasiti serviciile oferite de AndWebTraffic.com într-o manieră care să nu afecteze pe alții, încălca drepturile oricărei persoane fizice, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, sau de a promova orice activități ilegale definite de la nivel local și / sau legile internationale.

Conținut prezentat

AndWebTraffic.com nu pretinde dreptul de proprietate asupra conținutului care transmite sau face disponibile pentru includerea în serviciu. Cu toate acestea, în ceea ce privește conținutul prezentat observațiile sau în zone accesibile publicului ale serviciului, acordați AndWebTraffic.com licența pentru a distribui, reproduce, modifica, în orice mod de care beneficiază AndWebTraffic.com.

Contribuți Comentati

Înțelegeți și sunteți de acord că orice contribuții devine automat proprietatea AndWebTraffic.com și AndWebTraffic.com poate alege, la discreția lor, utilizați aceste contribuții într-un mod de care beneficiază AndWebTraffic.com. Sunteți de asemenea de acord că, nu au dreptul la nicio despăgubire pentru aceste contribuții.

Finalizare

Sunteți de acord că AndWebTraffic.com în anumite circumstanțe și fără o notificare prealabilă poate suspenda imediat sau sa desfiinteze contul dumneavoastra de utilizator, orice adrese de email asociate, precum și acces la serviciul site-ului. Cauza pentru o astfel de reziliere trebuie și sa includa, dar nu se limitează la (a) încălcări ale TS (b) se angajează în activități frauduloase și / sau (c) neplata de taxe datorate.

Limitarea răspunderii

Sub rezerva legislației în vigoare, ați înțeles în mod expres și sunteti de acord că AndWebTraffic.com și afiliații săi, filialele, angajații, ofițeri, de licențe, agenți, și partenerii nu vor fi raspunzatoari pentru orice directe, indirecte, pe cale de consecință, incidentale, exemplare, sau speciale daune, inclusiv, dar fără a se limita la, fondul comercial, utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă AndWebTraffic.com a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de daune), ca urmare a: (i) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciului; (ii) costul achizițiilor de bunuri și servicii care rezultă din orice bunuri, date, informatii sau servicii achizitionate sau obtinute de substituție sau mesaje primite sau tranzactii incepute prin sau de la serviciu; (iii) accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau datelor dumneavoastra; (iv) declaratii sau actiuni a oricarei terte parti asupra serviciului; sau (v) orice altă chestiune referitoare la serviciu.

Acordul general intreg

Acest TOS înlocuiește orice acorduri anterioare dintre dvs. și AndWebTraffic.com cu privire la Servicii. Cu toate acestea, alți termeni și condiții se pot aplica atunci când utilizați sau achiziționați alte servicii AndWebTraffic.com sau servicii afiliate.

Acordul de cumparare

Achiziționarea oricărui serviciu sau produs oferit de AndWebTraffic.com sau filialele sale sunt supuse termenilor și condițiilor prevăzute în acordul noastru de cumparare. Recunoașteți și sunteți de acord cu toți termenii, politicile și condițiile stabilite în TOS noștri și Acordul de cumparare, atunci când se angajează să achiziționeze orice formă de serviciu sau produs oferit de AndWebTraffic.com în schimbul monetar sau orice altă formă de compensații financiare.

Incălcare

Raportați orice încălcare a Condițiilor de furnizare a serviciilor prin contactarea AndWebTraffic.com

© AndWebTraffic.org    marți, 9 martie 2021
Facebook Twitter