ทำข้อตกลง

ทุกคำสั่งประมวลผลผ่าน AndWebTraffic.com อยู่ภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงการให้บริการ และเช่นเดียวกันกับสัญญาการให้บริการ

โดยการสั่งซื้อเป็นที่เข้าใจว่าคุณได้อ่านเข้าใจและเห็นด้วยกับข้อตกลงในหน้าข้อตกลงการบริการและคุณก็ยอมรับข้อตกลงนั้นทั้งสองหน้าด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณ ( "ลูกค้า, ลูกค้า, ลงโฆษณา, ตัวแทนจำหน่าย") และ AndWebTraffic.com ( "เรา") คุณควรจะอ่านและทำความเข้าใจมัน

คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกประมวลผลโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้วันที่ได้รับคำสั่ง และมักจะมีช่วงเวลาระหว่างว 24-72 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณของการสั่งซื้อ ระยะเวลานี้ไม่รวมการสั่งซื้อสินค้าในช่วงสุดสัปดาห์; เคำสั่งซื้อเหล่านี้จะถูกประมวลผลในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของกระบวนการของโครงการของคุณ บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงในการเริ่มต้น

ผู้เข้าชมทั้งหมดจะถูกส่งเป็น "เป็น" แคมเปญทั้งหมดได้รับการพิจารณาที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ผู้เข้าชมเป็นครั้งแรก (การทำยอด / ผู้เข้าชม) จะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ของลูกค้า

ผู้เข้าชม / การทำยอด จะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่ส่งมาพร้อมกับการสั่งซื้อ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการส่ง URL AndWebTraffic.com หรือเว็บไซต์พันธมิตรที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด เข้าชมใดๆ ยอดผู้เข้าชมที่ไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าสะท้อนให้เห็นถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวข้างต้นจะไม่ได้รับเครดิตหรือสิทธิที่จะได้เงินคืน

วันที่เริ่มข้อตกลงของโครงการ จากความแปรปรวนในปริมาณของผู้เข้าชมที่ซื้อมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน วันที่เริ่มต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง เราจะไม่รับผิดชอบหากแคมเปญของคุณไม่ได้เริ่มต้นรับผู้เข้าชมในวันที่คุณต้องการ

คุณจะได้รับการการันว่าเราจะส่งจำนวนผู้เข้าชมไปยัง URL ที่คุณระบุภายใน 60 วันหรือน้อยกว่านี้ เป็นเพียงการรับประกันสำหรับบริการนี้ ในกรณีที่เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องโดยตรงทางอ้อมหรือความเสียหายใด ๆ เหล่านี้รวมถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไร, การสูญเสียข้อมูลหรือความสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้แพคเกจนี้ แม้ว่าเราจะให้บริการแนะนำองความเสียหายดังกล่าวไปแล้ว

หากเราไม่สามารถที่จะส่งมอบจำนวนผู้เข้าชมตามที่สัญญาไว้ภายใน 60 วันนับจากวันเริ่มต้นแคมเปญคุณอาจเรียกร้องเงินคืนได้ ในกรณีที่เราให้บริการที่ไม่ได้ส่งมอบจำนวนของผู้เข้าชมตามสัญญาว่าเราจะคืนเงินของราคาซื้อทั้งหมดของคุณในแต่ละสัดส่วน ในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์การคืนเงินเราขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของคุณ การคืนเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ AndWebTraffic.com

ในกรณีที่เว็บไซต์ของลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ( "เซิร์ฟเวอร์เสียหรือใช้งานไม่ได้เนื่องจากหมดเวลาหรือการแสดงที่ใช้งานผิดพลาด แต่มีข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ 404 ข้อผิดพลาดประเภทอื่นๆ ความผิดพลาดที่พบบ่อยหรือผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและ โครงสร้างพื้นฐาน ") ลูกค้าจะไม่ถือว่า AndWebTraffic.com หรือเว็บไซต์พันธมิตรผู้รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด ทั้งหมดหรือเข้าชมใด ๆ ส่งไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าในช่วงนี้ลงเวลาจะไม่ได้รับเครดิตหรือขอคืนเงิน ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นรวมทั้งข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนลูกค้าอาจเขียนคำขอสำหรับแคมเปญที่จะระงับ เมื่องปัญหาของแคมเปญเกี่ยวกับการระงับกลับมาทำงานอีกครั้ง ยอดผู้เข้าชมที่ส่งก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับเครดิตหรือการคืนเงิน

เราใช้ระบบการติดตามในการติดตามแคมเปญโฆษณาของคุณ การสั่งซื้อแต่ละครั้งจะได้รับรหัสแคมเปญไม่ซ้ำกันซึ่งจะใช้ในการติดตามผู้เข้าชมที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของคุณ เมื่อเราให้ยอดวิว AndWebTraffic.com จะชี้ให้เห็นถึงผู้เข้าชมในรหัสแคมเปญนี้ ลูกค้าเข้าใจว่าหากผู้เข้าชมดูโฆษณาปิดมันก่อนที่จะเสร็จสิ้นการโหลด (เนื่องจากแบนด์วิธเครือข่ายกราฟิกมีผลกระทบสูง, ภาพเคลื่อนไหวหรือการขาดความสนใจในผู้เข้าชมส่วนอื่น ๆ ) ก็จะนับเป็นโฆษณาของเรา นั่นก็คือเราได้ส่งเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้เข้าชมและได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเรา มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าสถานการณ์นี้อาจไม่ปรากฏในสถิติเว็บไซต์ของคุณ AndWebTraffic.com ไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลที่กำลังดูเว็บไซต์ของคุณและจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านี้

เมื่อคุณซื้อแคมเปญยอดผู้เข้าชม คุณเข้าใจและยอมรับว่าระบบสถิติที่ใช้โดย AndWebTraffic.com จะทำหน้าที่เป็นบันทึกอย่างเป็นทางการของการส่งยอดผู้เข้าชม AndWebTraffic.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับผู้เขา้ชมที่ไม่ได้รับหน้าแคมเปญของคุณ แต่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของเราในช่วงเวลานั้นๆลงบนส่วนประกอบใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตหรือบนเว็บไซต์ของลูกค้าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดทราบว่ายอดผู้เข้าชมใด ๆ ที่ส่งภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับเครดิตหรือการคืนเงิน

AndWebTraffic.com ไม่อนุญาตให้หน้าแคมเปญกับหน้าต่างป๊อปอัพชนิดอื่นๆ,ทางออก หน้าเพจชนิดอื่น ๆ รวมทั้งระบบหน้าต่างข้อความ ,การแจ้งเตือนJavaScript นอกจากที่ระบุไว้ในคำอธิบายของแพคเกจ หน้าต่างเพิ่มเติมใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ของคุณจะได้รับการพิจารณาหน้าต่างป๊อปอัพ คุณไม่สามารถใช้งาน JavaScript ใด ๆ ที่จะปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าต่าง หน้าแคมเปญของคุณอาจจะไม่ได้มีเสียงดนตรี / เพลงหรือJAVA Landing Page บนหน้าต่างของผู้เข้าชม การพยายามที่จะใช้ JavaScripts ใด ๆ ที่เปลี่ยนหน้าแรกของผู้คนหรือเพิ่มเว็บไซต์ของคุณในรายการโปรดของพวกเขาเป็นสิ่งต้องห้าม

ถ้าหน้าต่างป๊อปอัพได้ติดตั้งงบน URL ในเวลาต่างๆ AndWebTraffic.com จะระงับโครงการของคุณและคุณจะไม่ได้รับสิทธิในการคืนเงิน

ลูกค้าเข้าใจว่ายอดผู้เข้าชม ( "การทำยอด" ) ในเว็บไซต์ของคุณต้องไม่เป็นตัวแทนของจำนวนผู้เข้าชมที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของคุณ นี่คือสาเหตุที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์ในระยะเวลาอันสั้น ลูกค้ายังเข้าใจว่า AndWebTraffic.com ไม่ได้รับประกันการขายหรือการสมัครใช้งานและจะไม่คืนเงินถ้าไม่ประสบความสำเร็จ AndWebTraffic.com ไม่ได้รับประกันการขายหรือรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เพียงการรับประกันสำหรับบริการนี้คือการที่เราจะส่งผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

ลูกค้ายอมรับว่าการสั่งซื้อในระยะเวลาที่ระบุไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหลังจากที่ระยะที่ระบุไว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

ลูกค้าอาจจะไม่ได้ขาย มอบหมายหรือโอนสิทธิใด ๆ ของบริการที่มาพร้อมกับการซื้อ ลูกค้าอาจไม่หรือภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่มีประเภทของการโฆษณาป๊อปอัพในเว็บไซต์ใด ๆ ที่ได้รับการส่งเสริมโดย AndWebTraffic.com เว้นแต่แพคเกจที่ได้รับคำสั่งให้พวกเขา ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาของ URL ที่โฆษณาในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจาก AndWebTraffic.com ความพยายามใด ๆ ทั้งจากอุบัติเหตุหรือการออกแบบ, การทำลายความตั้งใจของ T.O.C. หรือถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ จะมีผลทำให้บัญชีถูกลบทันที และจะไม่มีการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างปริมาณการเข้าชมจากการจัดส่งโดย AndWebTraffic.com และปริมาณการเข้าชมที่ส่งมอบให้กับลูกค้าลูกค้าตกลงที่จะใช้รายงานที่จัดทำโดย ( "AndWebTraffic.com") ผู้จัดการแคมเปญของเรา จะเป็นรายงานอย่างเป็นทางการ ลูกค้าเข้าใจและรับทราบรายงานของแคมเปญที่ได้รับจาก AndWebTraffic.com ที่เป็นจริงและถูกต้องและตกลงที่จะถือว่า AndWebTraffic.com ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของตนเช่นเดียวกับ บริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นจากแคมเปญการโฆษณาใด ๆ

พนักงานให้ความช่วยเหลือสามารถให้บริการคุณได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน คำขอทั้งหมดจะต้องทำการเขียนผ่านทางอีเมลหรือผ่านทางโทรศัพท์ ลูกค้ายังเข้าใจว่าการสนับสนุนทางเทคนิคอาจไม่สามารถใช้ได้ในเวลาที่แน่นอนในการที่ลูกค้าเริ่มต้นการติดต่อ เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่ออีเมลทั้งหมดภายใน 24-48 ชั่วโมง ลูกค้าตกลงเงื่อนไขในการให้บริการและเข้าใจว่าพวกเขาจะปฏบัติตามกฏนั้น

AndWebTraffic.com จะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของลูกเป็นลูกค้าของ AndWebTraffic.com และอาจใช้ชื่อลูกค้าในการเชื่อมต่อหรือติดต่อกับฝ่ายการตลาดของ AndWebTraffic.com ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของแต่ละฝ่าย AndWebTraffic.com อาจเลือกที่จะประกาศขอความร่วมมือด้านการตลาดของลูกค้ากับ AndWebTraffic.com

AndWebTraffic.com จะไม่โปรโมท สแปม,การโกง,โป๊เปือย, เถื่อน, การแฮ็คหรือเว็บไซต์อื่น ๆที่ให้ข้อเสนอที่อาจทำให้เดิกความไม่พอใจให้กับผู้ชม หากพบวามีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแนวทางเหล่านี้ของเรา จะมีผลให้เราทำการยกเลิกบัญชีและไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

AndWebTraffic.com จะไม่ส่งยอดผู้เข้าชมทั่วไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการดูโดยผู้ชมทั่วไป โดยเฉพาะถ้าคุณสั่งซื้อแบบคาสิโนหรือแบบผู้ใหญ่ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (ในสหรัฐอเมริกา) และเนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือความรุนแรง สิ่งที่ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

AndWebTraffic.com จะตรวจทานเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะเริ่มการงาน หากเว็บไซต์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการส่งยอดผู้เขาชมในลักษณะที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม AndWebTraffic.com จะหยุดแคมเปญของคุณทันที ในกรณีนี้คุณจะไม่ได้รับการการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

AndWebTraffic.com จะไม่รับผิดชอบต่อปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราที่อาจจะรบกวนความสามารถของเราในการส่งยอดผู้เข้าชม URL ของคุณ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงการลงเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณมากกว่าการใช้โควต้าแบนด์วิธของคุณ (ถ้ามี), ข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ของคุณฆ่า pop-up และตัดเครือข่ายที่เกินเซิร์ฟเวอร์ของเรา กรุณาติดต่อบริษัทเว็บโฮสติ้งหรือผู้ให้บริการเครือข่ายถ้าคุณถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับบัญชีพื้นที่ของคุณว่าสามารถเข้ากันได้กับโปรแกรมที่คุณมีการสั่งซื้อหรือไม่

คำศัพท์: (1) ในบริบทปัจจุบันการเข้าชมโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อแฟ้มข้อความถูกโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (ซึ่งรวมถึงไฟล์ HTML) เกิดขึ้นเมื่อไฟล์ถูกโหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ตั้งแต่การโหลดหน้าเว็บเดียวสามารถทำให้เกิดการโหลดหลายไฟล์ (เช่น รูปภาพ) การดาวโหลดที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บ ดังนั้นจำนวนของการเข้าชมจะสูงกว่าเสมอ (หรือเท่ากัน) จำนวนการเข้าชม "หมายเลขของผู้เข้าชม" จะมีระยะเท่ากับ "จำนวนการเข้าชม" หลายครั้ง "เข้าชม" อาจจะมาจากที่อยู่ IP เดียวหรือบุคคล ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อผลตอบแทนของแต่ละบุคคลหรือการโหลดหน้าเว็บ (2) "สัดส่วน" คืนเงินโดยการหารจำนวนการเข้าชมที่เราจัดส่งโดยจำนวนการเข้าชมที่คุณสั่งซื้อ ผลจากการคำนวณนี้ถูกลบออกจากที่ 1 และสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกคูณด้วยราคาที่ซื้อและการคืนเงินที่เป็น "สัดส่วน" (3) เป็นแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายแคมเปญใด ๆ ที่เป็นภาษาเฉพาะหรือเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง แคมเปญที่ไม่ใช่เป้าหมาย ภาษาเฉพาะหรือเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

หากบทบัญญัติของข้อตกลงนี้จะถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใด ๆ โดยอำนาจศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจที่จัดหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถือว่าการแก้ไขเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การจัดหาผลบังคับใช้ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและมีผลบังคับใช้

ลูกค้าตกลงให้ AndWebTraffic.com จะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับการปรับเปลี่ยน ระงับหรือการหยุดการให้บริการ AndWebTraffic.com ขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ และจากเวลาที่จะแก้ไขหรือยุติเป็นการชั่วคราวหรือถาวร,บริการ(หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)อาจมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า AndWebTraffic.com และ บริษัทย่อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตจะไม่รีบผิดชอบใดๆ ทางตรงทางอ้อมที่เกิดจากเหตุพิเศษเป็นผลสืบเนื่องหรือยกเว้นความเสียหายรวมทั้งไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการขาดทุน ค่าความนิยมการใช้ข้อมูลหรือความสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น (แม้ว่า AndWebTraffic.com จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) เป็นผลมาจาก: (i) การใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้บริการนี้ (ii) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการแทนที่ที่เกิดขึ้นจากสินค้าใด ๆ ข้อมูลหรือบริการที่ซื้อหรือได้รับข้อความที่ได้รับหรือการทำรายการป้อนเข้าสู่โดยผ่านหรือจากบริการ; (iii) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงของการส่งผ่านของคุณหรือข้อมูล (iv) ถ้อยคำหรือการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่สามในบริการ; OR (V) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

สัญญาข้อตกลงฉบับนี้สามารถเปลี่ยแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณขอยอมรับข้อตกลงการให้บริการจากเรา คุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด

จบข้อตกลง

อัพเดต: 2014-02-21

© AndWebTraffic.org    วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2021
Facebook Twitter