ระเบียบการใช้บริการ

ยอมรับ

บริการของAndWebTraffic.comมีการอ้างอิงถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) หากมีการปรับปรุงแก้ไขไดๆเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ AndWebTraffic.com และอาจทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้การบริการที่นำเสนอผ่านเวปไซต์ของเราจะอยู่ภายใต้แนวทางกฎระเบียบข้อบังคับใช้บริการ ทุกบริการทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS)

รายละเอียดการบริการ

ที่ AndWebTraffic.com จัดเตรียมให้: เครื่องมือผู้เข้าชมบริการแบบช้อปปิ้ง, การเขียนโปรแกรมที่มีตราสินค้าและเนื้อหาส่วนบุคคลซึ่งมีให้บริการทบนเครือข่ายของ AndWebTraffic.com และสามารถเข้าถึงได้ผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ใดๆโดยยอมรับข้อตกลงเหล่านี้คุณเข้าใจและยอมรับว่าการโฆษณาอาจจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ นอกจากนี้คุณยังเข้าใจและยอมรับที่จะได้รับเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่นำเสนอการสื่อสารบางอย่างจาก AndWebTraffic.com เช่นประกาศบริการและข้อความจากฝ่ายบริหารและการสื่อสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิกของ AndWebTraffic.com คุณควรเป็นสมาชิกของ AndWebTraffic.com คุณเข้าใจและยอมรับว่ามีการให้บริการ "ตามที่เป็น" และที่ AndWebTraffic.com รับผิดชอบในการไม่ได้จัดส่ง, การลบ, และ / หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บสื่อของผู้ใช้หรือไม่มีการตั้งค่าส่วนบุคคล คุณต้องรับผิดชอบสำหรับการเข้าถึงบริการดังกล่าวและการเข้าถึงที่อาจเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สาม (ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทำงานเวปไซต์ของคุณหรือค่าใช้จ่ายเวลาออกอากาศ) ซึ่ง AndWebtraffic.com จะไม่รับผิดชอบ คุณเข้าใจและยอมรับว่า AndWebTraffic.com อาจสร้างพื้นที่บางส่วนในการให้บริการที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ คุณยอมรับว่าคุณจะให้ผู้เข้าชมมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว มิฉะนั้นผู้ใช้ทุกคนควรมีอายุ 13 ปีในการใช้บริการ AndWebTraffic.com

ข้อตกลงการลงทะเบียน

สำหรับการใช้บริการ คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคุณจะไม่ทำการถอนสัญญาเมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพราะนั่นแสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงแล้ว

  • ข้อมุูลทั้งหมดของคุณนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มการขอใช้บริการกำหนดไว้
  • แก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลลงทะเบียนเพื่อความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน

คุณเข้าใจและยอมรับว่า Andwebtraffic.com นั้นสามารถทำการระงับบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ หากมีการตรวจพบว่าข้อมูลของท่านที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ไม่เป็นปัจุบัน และไม่ครบถ้วน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณเข้าใจดีว่าการใช้บริการก็หมายความว่าคุณยินยอมที่จะเรียกเก็บและใช้ (ขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) ของข้อมูลนี้รวมถึงการถ่ายโอนไปยังสถานที่จัดเก็บข้อมูลการประมวลผลและการใช้งานโดย AndWebTraffic.com

บัญชีผู้ใช้

ในกรณีที่คุณถูกถามด้วยรหัสผ่านและการบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนคุณจะต้องแน่ใจว่าการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ คุณเห็นด้วย (ก) แจ้งให้AndWebTraffic.com ทราบทันทีเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยใดๆ ในบัญชีของคุณและ (ข) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีของคุณที่ท้ายของแต่ละเซสชั่น AndWebTraffic.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรา 5

การดำเนินการ

คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลทั้งหมดหรือเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นโพสต์สาธารณะหรือส่วนตัวเป็นความรับผิดชอบของบุคคลจากผู้ที่เนื้อหาดังกล่าวกำเนิด AndWebTraffic.com มีการควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ผ่านทางบริการของเว็บไซต์และเป็นไม่รับประกันความสมบูรณ์ของมัน คุณยังเข้าใจด้วยว่าการใช้บริการของเว็บไซต์ที่คุณอาจพบกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
คุณเข้าใจและยอมรับที่จะใช้บริการที่นำเสนอโดย AndWebTraffic.com ในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศและ / หรือต่างประเทศ

เนื้อหาที่นำเสนอ

AndWebTraffic.com ไม่อ้างกรรมสิทธิ์ของเนื้อหาที่คุณเสนอหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมกับบริการ อย่างไรก็ตามในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งหรือส่งไปยังพื้นที่สาธารณะสามารถเข้าถึงการให้บริการของคุณให้ AndWebTraffic.com ดูใบอนุญาตในการเผยแพร่ ทำซ้ำดัดแปลง แก้ไขไปในทางใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ AndWebTraffic.com

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

คุณเข้าใจและยอมรับว่าการส่วนรวมใดๆก็ตามจะกลายเป็นที่บรการของAndWebTraffic.comโดยอัตโนมัติ และAndWebTraffic.com อาจจะใช้ดุลยพินิจในการเลือกผลงานที่เป็นประโยชน์กับ AndWebTraffic.com และนอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นจากผลงานดังกล่าว

ขอบเขต

คุณยอมรับว่า AndWebTraffic.com สามารถเปลี่ยนเปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีการระงับหรือยุติบัญชีของคุณผู้ใช้ที่อยู่อีเมลใดๆที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงบริการของเว็บไซต์ สาเหตุของการยกเลิกดังกล่าวและรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ (ก) การฝ่าฝืน TOS (ข) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการหลอกลวงและ / หรือ (ค) การไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับคุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า andwebtraffic.com และ บริษัทในเครือบริษัท ย่อยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตัวแทนและพันธมิตรจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับการใด ๆ ทางตรงและทางอ้อมเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบอย่างหรือพิเศษ ความเสียหายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าความนิยมใช้ข้อมูลหรือความสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น (แม้ว่า adwebtraffic.com ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) เป็นผลของ: (i) การใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้ บริการ; (ii) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าทดแทนกันและการบริการที่เกิดจากสินค้าใด ๆ ข้อมูลข้อมูลหรือบริการที่ซื้อหรือได้รับหรือข้อความที่ได้รับหรือการทำรายการป้อนเข้าสู่ผ่านหรือจากบริการ; (iii) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงของการส่งผ่านหรือข้อมูลของคุณ (iv) งบหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามใด ๆ ในการให้บริการนั้น หรือ (V) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่งคุณและAndWebTraffic.com ด้วยความเคารพในการบริการ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อคุณใช้หรือมีการชำระเงินให้กับ AndWebTraffic.com หรือการใช้บริการด้านอื่นๆ

สัญญาการซื้อขาย

การซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดย AndWebTraffic.com หรือบริษัทในเครือผู้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายของเรา ท่านรับทราบและเห็นด้วยกับทุกแง่นโยบายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของเราและสัญญาซื้อขายเมื่อคุณมุ่งมั่นที่จะได้รับรูปแบบของบริการหรือสินค้าให้โดย AndWebTraffic.com เป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรืออื่นๆของการชดเชยทางการเงินใดq

การฝ่าฝืน

รายงานการฝ่าฝืนข้อตกลงบริการของผู้ติดต่อ

© AndWebTraffic.org    วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2021
Facebook Twitter