AndWebTraffic

Satın Alma Sözleşmesi

AndWebTraffic.com tarafından yürütülen tüm siparişler aşağıdaki Hizmet Anlaşması’ndakilerin yanında Hizmet Kullanım Şartları’nda bulunan tüm şartlara bağlıdır.

Sipariş vererek hem Hizmet Anlaşması sayfası hem de genişletilmiş Hizmet Kullanım Şartları sayfasındaki şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılıyorsunuz. Bu hüküm ve şartlar siz (müşteri, reklamcı,satıcı) ve AndWebTraffic.com (biz) arasında bir anlaşmadır. Okunmalı ve anlaşılmalıdırlar.

Siparişin verildiği tarihi takiben tüm siparişler mümkün olduğunca çabuk işleme konulur. Bu süreç genellikle siparişlerin yoğunluğuna bağlı olarak 24 ve 72 saat arasındadır. Bu zaman dilimi hafta sonunda verilen siparişleri hariç tutar: bu tür siparişler bir sonraki iş gününde işleme geçer. Talebe bağlı olarak kampanya sürecinin başlaması 72 saati bulabilir.

Tüm trafikler aynı olarak gönderilir. İlk ziyaretçi (hitler/trafikler) müşteri siteye teslim edildiği gibi tüm kampanyalar aktif olarak kabul edilir.

Tüm trafikler ve hitler siparişle birlikte onaylanmış website adresine teslim edilecektir. Verilen URL hakkında bir hata oluştuğu durumda, müşteri AndWebTraffic.com’u veya ortaklarını bu hata için sorumlu tutmayacaktır. Yukarıdaki hatayı yansıtan müşteri sitesine teslim edilen herhangi bir trafik için alınmış ücret geri ödenemez.

Kampanyanın başlama tarihiyle ilgili olarak farklı zamanlarda satın alınan trafik miktarlarındaki değişiklikler yüzünden başlama tarihi düzensizlik gösterebilir. Eğer kampanyanız belirli bir tarihte trafik almaya başlamıyorsa hiçbir şekilde bundan sorumlu tutulamayız.

Verdiğiniz URL’ye giden ziyaretçi sayısını 60 gün veya ondan az bir süre içerisinde göndereceğimizi garanti ediyoruz. Bu hizmet için olan tek garanti budur. Başka hiçbir nihai, dolaylı veya dolaysız, tesadüfi, cezai işlem gerektiren zararlar için sorumlu olmayacağız. Tamamen bunlarla sınırlı olmamakla birlikte kar kaybı, bilgi kaybı veya diğer paketi kullanamamadan kaynaklı maddi kayıplar gibi zararlar da sorumluluğumuz dışındaki durumlara girer. Biz hizmet sağlayıcısı olarak bile bu tür zararların olasılığından haberdar olsak da bu yine de uygulanabilir bir durumdur.

Eğer ziyaretçi sayılarını vaat ettiğimiz başlama gününden sonraki 60 gün içerisindeki bir tarihte teslim edemezsek, geri ödeme talep edebilirsiniz. Bizim hizmet sağlayıcısı olarak vaat ettiğimiz rakamları teslim edemediğimiz durumda, tüm satışınızın oranlı geri ödemesini sağlayacağız. Ödemelerin geri istendiği durumlarda isteğinizi araştırıp onaylayıp onaylamama hakkına sahibiz. Geri ödemeler sadece AndWebTraffic.com’un takdiriyle işleme konur.

Müşteri sitesinin herhangi bir nedenle uygun olmaması durumunda(sunucu çökmesi ve uygun olmaması, zaman aşımına uğraması, aktif olması fakat bazı internet sunucu hatalarıyla birlikte, 404 hataları ve internet ve onun alt yapısıyla ilgili genel ve nadir diğer hata türleri) müşteri hiçbir şekilde bu hatalar için AndWebTraffic.com’u veya ortaklarını sorumlu tutmayacaktır. Bu sitenin uygun olmaması durumu sürecinde teslim edilen trafiklerin geri ödenmesi söz konusu değildir. Listelenmeyen fakat ne tür hatalar olduğu belli olan hatalar da dahil yukarıdaki gibi bir durum olduğunda müşteri kampanyasının beklemeye alınmasına dair yazılı bir istek sunabilir. Problemin çözümü üzerine, beklemeye alınan kampanya devam edebilir. Öncesinde gönderilen herhangi bir trafiğin ücreti geri ödenemez.

Reklam kampanyanızı takip etmek için teknoloji harikası bir takip sistemi kullanıyoruz. Her bir siparişe sitenize giren ziyaretçileri izlemek için kullanılan bir kampanya kimlik numarası verilir. Bir reklam görünümü verdiğimizde, AndWebTraffic.com ziyaretçilerin bu kampanya kimlik numarasına gitmesini sağlar. Müşteri eğer reklamı görüntüleyen ziyaretçi sayfa yüklenmeyi tamamlamadan kaparsa(ağ bant genişliği, yüksek grafikler, animasyon veya ziyaretçi ilgi eksikliği gibi nedenlerden dolayı), bunun sistemimizde bir görüntülenme olarak sayılacağını anlıyor olacak. Bu demek oluyor ki biz sitenize ziyaretçileri gönderdik ve böylelikle de yapmamız gerekeni yerine getirdik. Şunu bilmek gerekir ki bu senaryo website istatistiklerinizde görünmeyebilir. AndWebTraffic.com sitenizi görüntüleyen bireylerin hareketlerini kontrol edemez ve bu tür eylemlerden de sorumlu tutulamaz.

Bir trafik kampanyası satın aldığınızda AndWebTraffic.com tarafından sağlanan istatistik sisteminin teslim edilen trafiğin resmi kayıt tutucusu olarak hizmet vereceğini anlıyorsunuz ve onaylıyorsunuz. AndWebTraffic.com sayfanız tarafından alınmayan fakat herhangi bir nedenle internet içeriğinde veya bir müşterinin sitesinde sunucu çökmesi zamanında reklam sunucumuzdan gönderilen trafik için sorumlu tutulamaz. Şunu bilmek gerekir ki bu şartlar altında teslim edilen trafiklerin ücretleri geri ödenemez.

AndWebTraffic.com paket tanıtımında belirtilmediği sürece kampanya sayfalarında sistem mesaj pencereleri, JavaScript uyarı pencerelerini kapsayan birden açılan pencereler, çıkış pencereleri veya diğer türden kendiliğinden oluşan pencereler gibi şeylere izin vermez. Siteniz tarafından oluşturulan her bir ek pencere bir den açılan pencere olarak düşünülecek. Pencere boyutunu değiştirebilecek herhangi bir JavaScript kullanmıyor olabilirsiniz. Kampanya sayfanız ziyaretçiler girdiği sayfada herhangi bir müziğe, ses dosyasına veya Java uygulamasına sahip olmayabilir. İnsanların anasayfalarını değiştirmeye ve websitenizi onların favorilerine eklemeye yönelik herhangi bir JavaScript kullanımı yasaktır.

Eğer herhangi bir zamanda URL üzerinde bir anda açılan bir pencere kurulursa, AndWebTraffic.com kampanyayı durduracak ve geri ödeme alamayacaksınız.

Müşteri şunu anlıyor sayılıyor ki sitenizdeki trafik sayaçları (hit sayaçları) tam olarak sitenize gönderilen ziyaretçileri yansıtmıyor. Bunun sebebi kısa bir zaman diliminde sitenize gönderilen büyük trafik miktarıdır. Müşteri şunu da anlıyor sayılıyor ki AndWebTraffic.com satışları ve kayıtları garanti edemez ve başarısızlık durumunda geri ödeme yapmayacaktır. Bir başka deyişle AndWebTraffic.com satışları garanti edemez ve de satışlar yapılamadığında bundan sorumlu tutulamaz. Bu hizmet için tek garanti sitenize ziyaretçiler göndereceğimizdir.

Müşteri siparişin belirtilen şartlar için olduğunu kabul eder. Bu hüküm ve şartkar belirtilen şartlar sona erdikten sonraki herhangi bir tarihte değişime tabi tutulabilir.

Müşteri satışa eşlik eden herhangi bir hakkı veya hizmeti satamaz, devredemez veya aktaramaz. Müşteri sipariş edilen paket izinleri dışında AndWebTraffic.com tarafından tanıtılan website üzerinde hiçbir durumda herhangi bir aniden beliren pencerele reklamcılığı bulunduramaz. Müşteri AndWebTraffic.com’un yönetici ekibi tarafından öncesinde yazılan onay olmadan reklamı yapılan URL’lerin içeriği hiçbir şekilde değiştiremez. Tesadüfen veya kasıtlı olarak Hizmet Kullanım Şartları’nın niyetlerini veya yazıldığı genel prensiplerini zayıflatacak herhangi bir teşebbüs geri ödeme ve düzeltme olmaksızın derhal hesap silinmesiyle sonuçlanacaktır.

AndWebTraffic.com tarafından teslim edilen trafik miktarı ile müşteriye teslim edilen trafik miktarı arasında uyuşmazlık olması durumunda, müşteri kampanya yöneticimiz(AndWebTraffic.com) tarafından resmi rapor olarak hazırlanan raporu kullanmayı onaylar. Müşteri AndWebTraffic.com tarafından alınan kampanya raporunun doğru ve tam olduğunu anlar, kabul eder ve dahil olan tüm şirketler ve bireylerle birlikte AndWebTraffic.com ile ortak şirketlerini herhangi bir reklamcılık kampanyasından kaynaklanan beklenmedik sonuçlardan mağdur etmemeyi onaylar.

Destek ekibi 24 saat boyunca sanal olarak uygundur. Tüm istekler yazılı olarak email yoluyla veya telefonla yapılmalıdır. Müşteri şunu da anlıyor sayılıyor ki teknik destek müşterinin iletişimi başlattığı zamanda mümkün olmayabilir. Tüm emaillerinize 24-48 saat içinde cevap vermek prensibimizdir. Müşteri bu hizmet şartlarını onaylar ve yasal olarak geçerli olduklarını anlar.

AndWebTraffic.com’un bir müşteriyi AndWebTraffic.com müşterisi olarak tespit etmesine izin verilir ve AndWebTraffic.com müşteri ismini AndWebTraffic.com pazarlama materyali ile iletişimde kullanabilir. Her partinin önceki onayına bağlı olarak AndWebTraffic.com müşterinin AndWebTraffic.com ile olan pazarlama ortaklığını bildirerek ortak basın sunumu yayınlamayı seçebilir.

AndWebTraffic.com ziyaretçiler için sakıncalı olarak düşünülebilecek spam, sahtekarlık, kin, porno, telifsiz paylaşım, hekleme vb. şeyleri tanıtmaz. Planlanmış kılavuzlarımızı çiğnemeye yönelik herhangi bir teşebbüs hesabın iptal edilmesi ve geri ödeme yapılmamasıyla sonuçlanacak.

AndWebTraffic.com siz özel olarak casino veya yetişkin trafiği sipariş etmedikçe genel kitle için görüntülenmesi uygun olmayan içeriği barındıran sitelere genel trafik teslim etmeyecektir. Trafik teslimindeki uygunsuz içerikler yetişkin içeriği, nefrete sevk edici içeriği, yasa dışı içeriği ve yasadışı aktiviteleri ve şiddete sevk eden içeriği kapsar. Uygunsuz içeriği teşkil eden şeyler sadece bizim takdirimiz tarafından belirlenecektir.

AndWebTraffic.com kampanyanızı başlatmadan önce sitenizi gözden geçirecektir. Siteniz kampanya süreci içerisinde uygunusuz içerik içerebilecek şekilde değiştirilirse AndWebTraffic.com kampanyanızı derhal durduracaktır. Bu durumda geri ödeme yapılmayacak ve kıst usulü sağlanmayacaktır.

AndWebTraffic.com URL’nize ziyaretçi teslim etme olanağımızı bozmaya çalışabilecek kontrolümüzün ötesindeki faktörlerden sorumlu tutulamaz. Bu tür faktörler sunucunuzun çökmesini, bant genişliği kotanızın aşırı kullanımını(eğer varsa), sitenizdeki hataları, ani beliren pencere yok edicileri veya sunucularımızın ötesindeki ağ sızıntılarını içerebilir. Ağ barındırma hesabınızın(hosting account) sipariş ettiğiniz program ile uyumlu olup olmadığından emin değilseniz lütfen ağ barındırma şirketinizle veya ağ sağlayıcınızla iletişime geçiniz.

TERMİNOLOJİ: (1) Geçerli bağlamda bir ziyaret genellikle bir metin dosyası sunucunuzdan yüklendiği zaman oluşur. (Bu HTML dosyalarını içerir). Bir hit ise bir dosyanın ağ sunucunuzdan yüklenmesiyle oluşur. Tek bir ağ sayfasını yüklemek birçok dosyanın yüklenmesine sebep olabileceğinden (örneğin resimler) çoğu hitler genellikle bir sayfa yüklendiğinde ortaya çıkar. Bu yüzden hitlerin sayısı her zaman ziyaretlerin sayısından fazladır. (Eşit de olabilir.) Ziyaretçi sayısı terimi ile ziyaret sayısı terimi birbiriyle yer değiştirebilir. Çoğu ziyaretler tek bir IP adresinden veya bireyden oluşabilir. Bu genellikle bir birey sayfaya geri döndüğünde veya sayfayı yenilediğinde olur. (2) Orantılı geri ödemeler teslim ettiğimiz ziyaret sayısını sipariş ettiğiniz ziyaret sayısına bölerek hesaplanır. Bu hesaplamanın sonucu 1’den çıkarılır ve çıkan sonuç orantılı geri ödemeyi elde etmek için satın aldığınız fiyatla çarpılır. (3) Hedefli kampanyalar dil, niş veya site odaklı olan kampanyalardır. Hedefsiz kampanyalar ise dil, niş, site odaklı olmayan kampanyalardır.

Eğer bu sözleşmenin herhangi bir hükmü herhangi bir yargılama gücü ve bu yetkiye sahip hükümet dairesi tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılırsa bu hüküm onu geçerli ve uygulanabilir yapacak gerekli dereceye kadar değiştirilebilecek. Geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacak.

Müşteri şunu onaylar ki AndWebTraffic.com hizmetin değiştirilmesi, askıya alınması ve durdurulmasından sorumlu olmayacaktır. AndWebTraffic.com zaman zaman veya belirli zamanlarda siz fark edin veya fark etmeyin geçici veya sürekli olarak verdiği hizmeti (veya belli bölümlerini) değiştirme ve durdurma hakkını elinde bulundurur.

UYGULANABİLİR YASAYA TABİİ OLARAK, AndWebTraffic.COM ‘UN VE İLİŞKİLİ ORTAKLARININ, ALT KURULUŞLARININ, İŞÇİLERİNİN, MEMURLARININ, LİSANSÇILARININ, TEMSİLCİLERİNİN VE ORTAKLARININ(İ) SERVİSİ KULLANAMAMA, (İİ) HERHANGİ BİR VERİTABANI, BİLGİ, SATIN ALINAN VEYA EDİNİLEN HİZMETLER, ALINAN MESAJLAR VEYA SERVİSTEN VEYA SERVİS ARACILIĞIYLA GİRİLEN İŞLEMLERDEN KAYNAKLI BAŞKA BİR ŞEYİN YERİNE KULLANILABİLEN BİR ŞEY İÇİN YAPILAN HARCAMALAR, (İİİ) İLETİŞİMİNİZE VE VERİTABANINIZA OLAN DEĞİŞİKLİKLER VE YETKİLENDİRİLMEMİŞ ERİŞİMLER, (İV) HİZMETTEKİ HERHANGİ BİR ÜÇÜN TARAF İFADESİ VE YÖNETİMİ, VE (V) SERVİSLE İLGİLİ DİĞER SORUNLAR SONUCUNDA İYİ NİYET, KULLANIM VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR(AndWebTraffic.COM BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA TAVSİYE ALMIŞ OLSA BİLE)İÇEREN FAKAT BUNLAR İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ, NİHAİ, TESADÜFİ, ÖRNEK NİTELİĞİNDE OLAN VEYA ÖZEL ZARARLAR İÇİN SORUMLU OLMADIĞINI MÜŞTERİ AÇIKÇA ANLAR VE ONAYLAR.

Bu sözleşme herhangi bir zamandaki önceden fark etme olmadan olan değişikliğe bağlıdır.

Burada böylelikle servislerimizden birini sipariş ederek, yukarıdaki tüm hüküm ver şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

SÖZLEŞMENİN SONU

Güncelleme: 2014-02-21