AndWebTraffic

Hizmet Kullanım Şartları

Kabul

AndWebTraffic.com hizmetleri aşağıda bahsedilen Hizmet Kullanım Şartlarına tabi tutulmaktadır. Şunu dikkate alınız ki Hizmet Kullanım Şartlarında’ki herhangi bir gelecek güncelleme AndWebTraffic.com’un takdirindedir ve sonradan fark edemeyebilirsiniz. Buna ek olarak, tarafımızdan sunulan herhangi bir servisin kullanımı veya ilişkili sitelerimiz sonradan gönderilebilen herhangi bir gönderilmiş kılavuza veya hizmetler için geçerli kurallara tabi tutulacaktır. Bu gibi tüm kurallar ve rehberler burada Hizmet Kullanım şartları tarafından birleştirilmektedir.

Hizmet Açıklaması

AndWebTraffic.com’in sağladığı hizmetler: Trafik oluşturma araçları, alışveriş hizmetleri, markalı programcılık, ve AndWebTraffic.com’un ağ özellikleri tarafından sunulan ve herhangi bir araç gereç yoluyla erişilebilen kişileştirilmiş içerik. Bu şartları onaylayarak, bu hizmetin parçası olarak bazı reklamların dahil edilebileceğini anlıyor ve onaylıyor sayılıyorsunuz. Sunulan hizmetimizin bir parçası olarak hizmet bildirileri, yönetici mesajları ve AndWebTraffic.com’a üye olduğunuz takdirde alabileceğiniz emailler gibi belli bir iletişim alacağınızı da anlıyor ve onaylıyorsunuz. Hizmetlerin gAS-IS olarak sağlandığını ve AndWebTraffic.com’un teslim edilememe, silinme veya herhangi bir kullanıcı iletişim ve kişisel bilgilerinin depolanamaması konusunda sorumluluk almayacağını anlıyor ve onaylıyorsunuz. Böyle bir hizmete erişim sizin sorumluluğunuzdadır ve bu erişim AndWebTraffic.com ‘un sorumlu olmadığı üçüncü taraf ücreti(İnternet servis sağlayıcısı veya yayın süresi ücretlendirmeleri)gerektirebilir. AndWebTraffic.com’un yetişin ve olgun içerik barındıran belli hizmet alanları oluşturabileceğini anlıyor ve onaylıyorsunuz. Herhangi bir noktada oluşturulduğunda bu tür bir içeriğe erişmek için en az 18 yaşında olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Aksi takdirde, AndWebTraffic.com hizmetlerini kullanabilmek için tüm kullanıcılar en az 13 yaşında olmalıdırlar.

Kayıt Zorunlulukları

Hizmetten yararlanabilmek için bağlayıcı sözleşmeyi oluşturabilecek yasal yaşta olduğunuzu temsil ediyorsunuz ve kanunca bu hizmetelere erişimden yasaklı olmadığınızı gösteriyorsunuz. Kayıt olurken, şunları onaylıyorsunuz:

  • Hakkımdaki bilgiler doğrudur, tamdır, günceldir ve Hizmet Kayıt Formu tarafından istendiği gibidir.
  • Bilgileri doğru, güncel, tam ve istenildiği gibi tutmak için Kayıt Veri tabanımın bakımını ve güncellemesini üstleniyorum.

Sağladığınız bilginin doğru, tam ve güncel olmayıp eksik olduğu ortaya çıkarsa AndWebTraffic.com’un hesabınızı askıya almak ve sonlandırmak gibi haklarının olduğunu anlıyor ve onaylıyorsunuz.

Gizlilik Politikası

Kayıt veritabanınız ve hakkınızdaki diğer belli başlı bilgileriniz Gizlilik Politika’mıza tabidir. Servisleri kullanmanızın depolama noktalarına geçişini, o süreci ve AndWebTraffic.com tarafından kullanımını içinde barındıran bu bilgilerin kullanımına(Bu da Gizlilik Poliçe’mize bağlıdır.) ve toplanmasına izin verdiğiniz anlamına gelmesini anlıyorsunuz.

Üyelik Hesapları

Kayıdın tamamlanmasının ardından bir şifre ve hesap sağlanması durumunda, şifrenizin ve hesabınızın güvenilebilirliğinden emin olmanız gerekecektir. Şifreniz ve hesabınızla ilgili ortay çıkan tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. (a) Herhangi bir güvenlik açığı durumunda derhal AndWebTraffic.com’u bilgilendireceğinizi ve (b) her oturumun sonun hesabınızdan çıkış yapacağınızı onaylıyorsunuz. AndWebTraffic.com sizin hatanızdan kaynaklı herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

Yönetim

Umumi olarak gönderilmiş veya hususi olarak bulaşmış tüm bilgi ve içeriklerin tek sorumluluğunun o içeriğin ortaya çıktığı kişide olduğunu anlıyorsunuz. AndWebTraffic.com’un site hizmetleri tarafından gönderilen içeriklerin üzerinde bir kontrolü yoktur ve bununla birlikte bahsi geçen içeriğin doğruluğuna, tamlığına ve kalitesine garanti verilemez. Sitenin hizmetlerini kullanarak uygunsuz, saldırgan ve sakıncalı içeriğe maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz.
AndWebTraffic.com tarafından sunulan hizmetleri kimseye zarar vermeyecek, düşünsel mülk hakları dahilinde kimsenin bireysel haklarını çiğnemeyecek veya yerel veya uluslararası yasalarca yasa dışı olarak nitelendirilmiş hiçbir aktiviteyi tanıtmayacak şekilde kullanacağınızı anlıyor ve onaylıyorsunuz.

Onaylanan İçerik

AndWebTraffic.com onayladığınız veya servise dahil edilmesini uygun hale getirdiğiniz bir içeriğin sahipliğini iddaa etmez. Fakat onaylanan içerik veya umumi olarak erişebilen hizmet bölgelerinin taleplerine göre AndWebTraffic.com’a dağıtım, üretim, değiştirme ve AndWebTraffic.com’a fayda sağlayabilecek herhangi bir yöntem için lisans sağlıyorsunuz.

Katkı ve Geri Bildirim

AndWebTraffic.com’ yapılan her katkının AndWebTraffic.com’ın malı olduğunu ve AndWebTraffic.com’un her halde bu katkıları yararına kullanmayı tercih edebileceğini anlıyor ve onaylıyorsunuz. Bu tür katkılar için herhangi bir tazminat için yetkili olmadığınızı da onaylıyorsunuz.

Hesap Sonlandırma

Belli şartlar altında ve sizin fark etmediğiniz sonradan yapılan değişiklikler neticesinde AndWebTraffic.com’un hesabınızı, onunla ilişkili email adreslerini ve site hizmetlerine erişiminizi askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini onaylıyorsunuz. Bu türden sonlandırmalara neden olabilecek sebepler (a) Hizmet Kullanım Şartları’nın ihlali, (b) dolandırıcılık etkinliklerine karışma ve (c) borçlanılan ücretlerin ödenmemesini kapsayabilir.

Yükümlülük Kısıtlaması

Uygulanabilir yasaya tabii olarak, AndWebTraffic.com ‘un ve ilişkili ortaklarının, alt kuruluşlarının, işçilerinin, memurlarının, lisançılarının, temsilcilerinin ve ortaklarının(i) Servisi kullanamama, (ii) Herhangi bir veritabanı, bilgi, satın alınan veya edinilen hizmetler, alınan mesajlar veya servisten veya servis aracılığıyla girilen işlemlerden kaynaklı başka bir şeyin yerine kullanılabilen bir şey için yapılan harcamalar, (iii) İletişiminize ve veritabanınıza olan değişiklikler ve yetkilendirilmemiş erişimler, (iv) Hizmetteki herhangi bir üçüncü taraf ifadesi ve yönetimi, ve (v) servisle ilgili diğer sorunlar sonucunda iyi niyet, kullanım veya diğer maddi olmayan kayıplar(AndWebTraffic.com bu tür zararların olasılığı konusunda tavsiye almış olsa bile)içeren fakat bunlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı veya dolaysız, nihai, tesadüfi, örnek niteliğinde olan veya özel zararlar için sorumlu olmadığını müşteri açıkça anlar ve onaylar.

Genel Sözleşme Bütünlüğü

Bu Hizmet Kullanım Şartları AndWebTraffic.com ve sizin aranızdaki hizmete ilişkin önceki sözleşmelerin yerini alır. Fakat diğer hizmet kullanım şartları siz AndWebTraffic.com hizmetlerini ve onunla ilişkili hizmetleri kullanırken veya onları satın alırken uygulamaya geçebilir.

Satın Alma Sözleşmesi

AndWebTraffic.com veya ortakları tarafından sunulan herhangi bir hizmet veya ürünün satışı Satış Anlaşma’mızda yer alan hizmet kullanım şartlarına bağlıdır. Para veya diğer mali tazminat çeşitleri karşılığında AndWebTraffic.com tarafından sağlanan herhangi bir hizmet veya ürün çeşidi temin etmek istediğinizde Hizmet Kullanım Şartları ve Satın Alma Anlaşması’nda yer alan tüm şartları ve politikaları kabulleniyor ve onaylıyorsunuz.

İhlal

Hizmet Kullanım Şartlarına dair yapılan ihlalleri AndWebTraffic.com’la iletişime geçerek rapor ediniz.